Dzielnice nie dla młodych

W Lublinie powinny zostać utworzone Młodzieżowe Rady Dzielnic – uważa radny Marcin Bubicz. Urzędnicy są jednak innego zdania.


– Brak jest podstaw formalno-prawnych do powoływania Młodzieżowych Rad Dzielnic Miasta Lublin, zarówno przez Radę Miasta Lublin, jak też poszczególne rady dzielnic – poinformował Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania, odpowiadając na interpelację Marcina Bubicza z klubu radnych Krzysztofa Żuka.

Radny sugerował utworzenie w Lublinie Młodzieżowych Rad Dzielnic. – Młodzieżowe Rady Dzielnic mogłyby powstawać z inicjatywy i na mocy uchwał Rad Dzielnic Miasta Lublin, jako jednostki pomocnicze lub konsultacyjne dla rad dzielnic – przekonywał radny, dodając, że skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy mógłby być uzależniony od statutowego składu rady dzielnicy. – Wynosiłby kolejno 9 dla rad dzielnicy, które posiadają 15 członków oraz 12 w przypadku dzielnic, które posiadają 21-osobowe rady – wyliczał Marcin Bubicz.

Nie przekonał jednak do swojego pomysłu miejskich urzędników. – Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, na wniosek zainteresowanych środowisk rada gminy może powoływać tylko młodzieżowe rady gminy. Ustawodawca nie przewidział możliwości tworzenia tego typu ciał konsultacyjnych przez jednostki pomocnicze gminy, jak i przy tych jednostkach – tłumaczy M. Banach.

Zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania zapewnił, że przedstawiona przez M. Bubicza koncepcja „w przypadku pojawienia się w przyszłości możliwości formalno-prawnych, będzie przedmiotem analiz zespołu ds. dzieci i młodzieży Lublina”.

Dzielnice w Lublinie są tzw. jednostkami pomocniczymi miasta. Rada dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd. Członkowie zarządu dzielnicy są jednocześnie członkami rady. W Lublinie mamy 27 dzielnic. Z kolei powołana w 2006 roku Młodzieżowa Rada Miasta jest przedstawicielstwem młodzieży – uczniów szkół Lublina. Ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście.

Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here