Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 r.


Czuby Południowe:

wykup części prywatnej działki nr 105/44 przy ul. Bursztynowej 3 i organizacja na tym obszarze terenów sportowych i rekreacyjnych, modernizacja i zwiększenie pojemności pętli autobusowej przy ul. Filaretów, dokończenie budowy parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Czuby Południowe wg projektu z czerwca 2007 r. , wykonanie Stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy przystanku MPK „Szmaragdowa 02”, dokończenie przebudowy ul. Wyżynnej wg projektu z listopada 2009 r., wraz z remontem ulicy wewnętrznej Wyżynnej 8-10-12-16-18-20 wraz z zatokami postojowymi. Remont ul. Na Stoku wraz z zatokami postojowymi. Oznakowanie pionowe i poziome ulic wg obowiązujących przepisów prawa, realizacja na terenie dzielnicy Czuby Południowe pełnowymiarowego Domu Kultury lub realizacja na terenie osiedla Poręba obiektu usług kultury o powierzchni min. 300 m², kompleksowa rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych na os. Widok (Szmaragdowa 4, 40, 44, 46), budowa około 80 miejsc postojowych na działkach nr 29/2 i 30/6 obręb 27 Rury Bonifraterskie z wygrodzeniem i oświetleniem, przebudowa systemu odprowadzania wody opadowej z wiaduktu zlokalizowanego w przebiegu ul. Jana Pawła II oraz jezdni na ul. Szafirowej na odcinku pod wiaduktem oraz wymytego przez deszcze terenu pod wiaduktem, remont sięgaczy ulicy Szmaragdowej, realizacja stacji rowerowej przy ul. Granitowej – skrzyżowanie ulicy Granitowej i Agatowej, wykonanie 11 latarni przy ul. Szmaragdowej 1, Agatowej 18, Szczytowej 12, 14, Wyżynnej 43, 45, wykonanie miejsc parkingowych na sięgaczach ul. Ametystowej po obu stronach SM Rzemieślnik, remont ul. Nadbystrzyckiej i Turniowej, budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bursztynową 3 z ulicą Szafirową 12.

Czuby Północne:

Osiedle Błonie: wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9 (ok. 60 m) i utworzenie 3 miejsc postojowych, przebudowa ul. Hetmańskiej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych oraz chodnika, przebudowa ul. Szaserów oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, remont chodnika przy ul. Orkana – od ul. Kawaleryjskiej do przystanku MPK – Poznańska 01 – Osiedle Błonie, wymiana nawierzchni boiska przy u. Husarskiej, instalacja kamer monitoringu przy boisku przy ul. Husarskiej oraz siłowni i skate parku. Osiedle Łęgi: wykup działek pod inwestycję i kontynuacja inwestycji: Park Czuby im. Jana Pawła II w części zachodniej w wąwozie pomiędzy osiedlem Łęgi a osiedlem Świt, budowa sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu ulic Tymiankowa i Jana Pawła II, przebudowa ul. Tatarakowej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa ul. Kaczeńcowej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa ul. Bocianiej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Biedronki do kładki pomiędzy Czubami a Węglinem, budowa chodnika przy ul. Orkana na odcinku od ul. Kaczeńcowej do przystanku MPK Poznańska 02. Osiedle Ruta: budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II na wysokości Domu Akcji Katolickiej, przebudowa ul. Watykańskiej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa ul. Jutrzenki (w rejonie Wioski SOS) połączona z wyprofilowaniem niebezpiecznego zakrętu, instalacja kamer monitoringu wzdłuż ulicy Jutrzenki i Alei Marzeń w pobliżu sklepów monopolowych oraz miejsc uznanych przez Policję jako niebezpieczne, utworzenie nowych miejsc postojowych w kwadracie ul. Jana Pawła II – Filaretów – Watykańskiej, przebudowa ul. Rucianej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych. Osiedle Skarpa; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nadbystrzycka i Romantyczna, przebudowa ul. Przytulnej oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, przebudowa ul. Uśmiechu oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, budowa przystanku MPK na żądanie przy ul. Nadbystrzyckiej w rejonie Lidla przy ul. Przedwiośnie. Osiedla: Ruta i Skarpa: zagospodarowanie wąwozu pomiędzy Czubami a LSM (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Armii Krajowej) z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej od osiedla Łęgi.

Dziesiąta:

budowa łącznika pomiędzy ulicami Słowackiego i Pułaskiego (na wysokości posesji Słowackiego 65 i Pułaskiego 26) – zadanie priorytetowe, remont ul. Kruczkowskiego na całej długości wraz z remontem ul. Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza – zadanie priorytetowe, przebudowa ul. Kunickiego (zgodnie z założeniami określonymi w obywatelskim projekcie uchwały Rady Miasta Lublin wraz z uzasadnieniem złożonym do Prezydenta Miasta Lublin) – zadanie priorytetowe, remont ul. Świętochowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego w konwencji brukowanej – zadanie priorytetowe, budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Koźmiana do ul. Nadrzecznej – zadanie priorytetowe, budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanych przez społeczne komitety budowy: budowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja – zadanie priorytetowe, remont ulic: Wojennej (na całej długości), Reymonta (od skrzyżowania z ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Dunikowskiego), Żeromskiego (na całej długości), Reja (na całej długości), Pułaskiego (na całej długości), Młodzieżowa (nowa nawierzchnia), Przybylskiego (na odcinku od ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Biernata z Lublina), Słowackiego (na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Kraszewskiego – zadanie priorytetowe, kontynuacja budowy ul. Nadrzecznej (kolejny etap – odcinek od ul. Rejtana do ul.Reja) – zadanie priorytetowe, budowa ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej – zadanie priorytetowe, budowa ul. Orłowskiego – zadanie priorytetowe, budowa ul. Oczki – zadanie priorytetowe, budowa ul. Gralewskiego – zadanie priorytetowe, oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Kruczkowskiego (wraz z fragmentem chodnika do ul. Budowlanej), budowa ul. Śniadeckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego), budowa ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Próżnej do ul. Skośnej wraz z ulicami przyległymi: Łazienkowską, Dąbrowską, Zaciszną, Śliską, opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Diamentowej do ul. Abramowickiej wzdłuż torów bocznicy kolejowej, budowa ul. Smoluchowskiego na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Zemborzyckiej, budowa ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego, remont chodników wzdłuż ulic: Dziesiąta, Ściegiennego, Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki), modernizacja oraz przebudowa budynku po byłym Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 z przeznaczeniem na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena, filię Miejskiej Biblioteki Publicznej, świetlicę środowiskową, filię Biura Obsługi Mieszkańców UML, siedzibę rady i zarządu dzielnicy Dziesiąta, utworzenie w pomieszczeniach na parterze Gimnazjum nr 1 przy ul. Kunickiego 116 Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Dzielnicy Dziesiąta, w skład którego będą wchodzić m.in.. pracownie tematyczne, stałe i czasowe ekspozycje poświęcone historii miasta i dzielnicy, świetlica środowiskowa, pomieszczenia wystawowe itp. (adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, organizacja wystaw).
Wnioski z kolejnych dzielnic w następnych numerach „Nowego Tygodnia”