Dzielnicowe wnioski do projektu budżetu na 2019 rok (4)

Prezentujemy ciąg dalszy dzielnicowych życzeń zgłoszonych przez członków rad poszczególnych dzielnic do przyszłorocznego budżetu miasta.

Konstantynów: remont ulicy Konstantynów, remont ulicy Marcina Borelowskiego, remont ulic: ks. S. Brzóski, M. Dubieckiego, J. H. Bosaka, W. Ruckiego, W. Rogińskiego (sięgacz od nr 4 do nr 10); remont ulic: Jankowskiego (wraz z odwodnieniem), Romanowskiego (sięgacz od ul. Romanowskiego do ul. Frankowskiego), Pustowójtówny, Parady, Bogdanowicza, Krajewskiego, Namysłowskiego.

Kośminek: remont chodnika przy ul. Krasickiego – ułożenie kostki chodnikowej – dalszy ciąg inwestycji, budowa ul. Grunwaldzkiej, przebudowa z przejściami ul. Wyzwolenia, utworzenie przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia, utwardzenie destruktem ul. Sokolniki, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15, utworzenie placu zabaw przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 55, remont placu przy ul. Dulęby – działka nr 97, oświetlenie kładki na rzece Czerniejówce na wysokości ul. Garbarskiej, położenie dywanika asfaltowego na ul. Skrzynickiej (od ul. Mickiewicza do placu zabaw), dokończenie utwardzenia placu przy ul. Dulęby (działka nr 8/22 i 8/36), położenie asfaltu na ul. Topolowej, Jesionowej i Bukowej.

Ponikowoda: remont nawierzchni wraz z przebudową drogi na ulicy Dożynkowej od Al. Spółdzielczości Pracy do granic miasta, budowa centrum oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej, przebudowa istniejącej części ulicy i budowa nieurządzonego odcinka ul. Kasztanowej, budowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej, budowa II etapu ul. Trześniowskiej wraz z sięgaczem, budowa ciągu pieszego ulicy Pliszczyńskiej w rejonie wiaduktu drogi S17, budowa i remont boisk przy SOSW (Al. Spółdzielczości Pracy 65), budowa nowego odcinka drogi o nazwie „przedłużenie ulicy Węglarza” od ulicy Walecznych do ulicy Trześniowskiej, budowa przyszłościowa na budowę układu ulic Ziemiańska i Kosynierów, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Ziemiańska i Kosynierów, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Marii Koryznowej od ulicy Niepodległości do przedłużenia ulicy Stanisława Węglarza, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Orzechowej i Dożynkowej od ul. Stanisława Węglarza do granic miasta (końcowego Rudnik), przebudowa ul. Wiejskiej z parkingiem przy cmentarzu, remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej z uzupełnieniem miejsc parkingowych na ul. Walecznych od ul. Andersa do ul. Wiejskiej, budowa terenów rekreacyjnych z placami zabaw w dzielnicy Ponikwoda przy ul. Bluszczowej i ul. Stanisława Węglarza, kompleksowa budowa ul. Narcyzowej i Nasturcjowej, budowa odcinka ul. Kruszynowej wraz z odwodnieniem deszczowym, budowa ul. Jaworowej, kompleksowa budowa ulicy Palmowej, budowa ciągu pieszego w całej ulicy Pliszczyńskiej, budowa ulicy Wiśniowej, budowa ulicy Adama Kerstena, dokumentacja przyszłościowa dla ul. Goździkowej, budowa miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego 1, remont nawierzchni drogi ul. Bazylianówka od ul. Andersa do ul. Węglarza, remont chodnika w ciągu ul. Ponikwoda, remont chodnika ul. Cedrowa, remont chodnika na ulicy Pankiewicza, budowa ul. Malinowej (z kostki brukowej), budowa wiaty przystankowej przy ul. Pliszczyńskiej Łysakowska 02 wraz z budową odcinka chodnika, usunięcie latarni ze środka skrzyżowania ul. Ponikwoda i ul. Walecznych wraz z przebudową skrzyżowania, wykonanie oświetlenia na ul. Szarotkowej, wykonanie doświetlenia ulic Magnoliowej, oświetlenie drogi i chodnika na ul. Bazylianówka przy sklepie Stokrotka, likwidacja napowietrznej linii energetycznej i przełożenie oświetlenia ulicznego na drugą stronę ulicy (obecne lampy są zasłaniane przez drzewa) na ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Niepodległości do Świdnickiej, rewitalizacja terenów przyrodniczych w dzielnicy Ponikwoda w ramach programu Natura 2000, w okolicy ul. Pliszczyńskiej, budowa szatni i trybun przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej, likwidacja białych plam dla części nieobjętych MPZP, a szczególnie dla obszaru: ul. Torowa, Grodzickiego, Naftowa, okolice ul. Kosynierów (I-17), instalacja na skrzyżowaniach w rejonie ulic: Ludowej, Ponikwoda, Rudnickiej, Narcyzowej i Brzozowej.

Rury: przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy T. Zana, przebudowa ul. Nadbystrzyckiej, przebudowa sięgacza ulicy Głębokiej prowadzącego do budynków Głęboka 20, 22, 24, 26 (przebudowa miałaby objąć swym zakresem wymianę nawierzchni jezdni, budowę zatoki parkingowej na działce 5/10 arkusz 2 obręb 29, budowę chodnika od strony budynków Głęboka 20 i 24), przebudowa ulicy Juranda (od Skrzetuskiego 4 do Juranda 9 – nr działki 38/2, 39, 41/3), przebudowa ulicy K. Wallenroda wraz z chodnikami znajdującymi się w pasie drogowym oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych, nr działki 1, nr działki 11/3, nr działki 8/2, nr działki 11/1, nr działki 11/4, nr działki 9/38; przebudowa ulicy P. Tadeusza, nr działki 52/1; budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Skrzetuskiego 8, 10 (nr działek: 8/1, 75/1, 79/1), wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu na ul. Filaretów między os. Konopnickiej a os. Prusa, wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu na ul. Nadbystrzyckiej między os. Wigilijną a os. Prusa, wykonanie miejsc parkingowych przy wjeździe do Zespołu Szkół nr 5 od ul. M. Brzeskiej (około 20 miejsc parkingowych), budowa ulicy Wapiennej, przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy – utworzenia parku Zana pomiędzy ul. T. Zana i ul. Nowomiejską, remont chodników w pasie drogowym działki nr 7 na ulicy Grażyny wzdłuż zabudowań mieszkalnych nr: Grażyny 25, 20, 29, 2, 4, 6, Grażyny 9, 17 od ulicy Nowogródzkiej, Grażyny 8, 10, Grażyny/Rymwida na wysokości postoju taksówek; przebudowa ulicy Sowińskiego, remont boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr V przy ul. Rzeckiego 10, remont chodników przy ulicy Glinianej i Siewnej, remont chodnika na ulicy Wileńskiej od strony osiedla im. Adama Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Zana, nr działki 17/1; oznakowanie granic administracyjnych dzielnic miasta, utworzenie strefy płatnego parkowania na LSM, os. Adama Mickiewicza; przebudowa dróg gruntowych przy ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od ul. Plażowej do Politechniki Lubelskiej, w tym drogi łączącej Politechnikę Lubelską z ul. Muzyczną, przebudowa ulicy Jana Sawy od wieżowca Sunhill, remont zatoki parkingowej przy ulicy Pana Balcera 1, montaż oświetlenia od schodów prowadzących od skweru przy ul. Głębokiej do ul. Hryniewskiego w przejściu między budynkami przy ul. Hryniewskiego 54 i 56, remont między budynkami przy ul. Hryniewieckiego 54 i 56, wyremontowanie dojścia do ul. Hryniewieckiego do ul. Głębokiej pomiędzy domami przy ul. Hryniewieckiego 38 i 40.

Sławin: budowa pływalni w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, budowa pawilonu przedszkolnego w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, budowa brakujących odcinków ulic: Relaksowej – w celu ułatwienia komunikacji wewnątrz osiedla, ul. Tarasowej – na odcinku, ok. 70 m w celu połączenia z ul. Relaksowej, ul. Kasztelańskiej na odcinku ok. 100 m, ul. Kaskadowej, ul. Chabrowej, budowa ulic: Skowronkowej (wraz z uzbrojeniem), ul. Sławinek, ul. Rozmarynowa, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Bohaterów Września, przebudowa ulic: Sławinkowskiej na odcinku od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej, ul. Głównej na odcinku od mostu na rz. Czechówce do ul. Deszczowej, ul. Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicza do północnej granicy miasta wraz z zatokami i peronami autobusowymi oraz pętlą nawrotową dla autobusów MPK, budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Willowej z ul. Relaksową oraz z ul. Tarasową, dla pojazdów na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza; budowa chodników: na ul. Sławinkowskiej w rejonie, Ogrodu Botanicznego, ul. Lisa

(dokończenie brakującego odcinka), ul. Kwiatów Polnych – uzupełnienie brakującego odcinka, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Agronomicznej, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: al. Warszawska (od ul. Skowronkowej w kierunku granicy miasta), ul. Mgielna, ul. Wodna, ul. Poligonowa, projekt budowy ulic Mineralna i Północna (od ulicy Skrytej do ul. Zdrojowej) wraz z wydzieloną ścieżką rowerową wzdłuż tego odcinka na Północnej w celu poprawy lokalnego układu komunikacyjnego w tej części Sławina oraz połączenia ścieżek rowerowych zrealizowanych przy przebudowie Al. Solidarności i przebudowie skrzyżowania ul. B. Ducha z al. Solidarności, remonty nawierzchni ulic: Ziółkowskiego, J. Lisa, Lawendowa; al. Warszawska na odcinku od ul. Sławinkowskiej do granicy miasta (lub jej przebudowa), Zbożowa (lub jej przebudowa wraz z budową odwodnienia i ścieżki rowerowej); budowa pętli autobusowej przy ul. Zbożowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych, rozpoczęcie prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tych części dzielnicy, w których on nie obowiązuje, opracowanie Koncepcji urządzenia suchych dolin na północ od ul. Willowej.

Sławinek: budowa ul. Spadowej od bloku Spadowa 8 do al. Warszawskiej (oznaczenie na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Kx), wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej na ul. Powstańców Śląskich od ul. E. Plater do ul. Żółkiewskiego, dokończenie budowy chodników przy ul. Gen. Zajączka i ul. Czarnieckiego, budowa chodnika na ulicy Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Żołnierska, poprawa geometrii zjazdu z Al. Warszawskiej w ul. Żołnierską, remont chodnika na ul. Dzieci Zamojszczyzny, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu oraz oświetlenia ulicznego na ul. Nałęczowskiej do posesji Nałęczowska 83A, oświetlenie ulic na osiedlu przy rogatce Warszawskiej – tj. ul. Kolorowa, ul. Bajkowa, ul. Serdeczna, ul. Bratnia; zabezpieczenie środków finansowych na budowę boiska na działce ZP (skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich i ul. Gen. Zajączka), zabezpieczenie środków finansowych na budowę kanału burzowego od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej lub ul. Solidarności, budowa parkingu przy ul. Krynicznej na wjeździe do al. Warszawskiej, budowa drogi dojazdowej do ul. Podchorążych, połączenie z ul. Bohaterów Monte Cassino, remont schodów przy ul. Harcerskiej i ul. Ligonia, budowa połączenia pieszego ulicy Jagiellońskiej (górna i dolna), remont chodnika na ul. Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Powstańców Śląskich, Powstańców Śląskich – Jagiellońska; zorganizowanie Domu Kultury (Dom Seniora) na osiedlu Sławinek, budowa siłowni napowietrznej w rejonie dzielnicy Sławinek, budowa progów spowalniających na ul. Baśniowej na wysokości ul. Serdecznej 20 (1 próg), Harcerska (1 próg), Powstańców Śląskich (3 sztuki); montaż śmietników na psie odchody (20 sztuk) na terenie osiedla Sławinek, montaż śmietników na odpady komunalne (30 sztuk) na terenie osiedla Sławinek, nasadzenia drzew tlenowych na osiedlu Sławinek, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego na całym osiedlu, obsadzenie skarpy przy boisku przy ulicy Baśniowej roślinnością płożącą.

Tatary: kontynuowanie budowy skweru przy ul. Montażowej 10-12 wg dokumentacji sfinansowanej w 2017 r., przebudowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przestrzeni pomiędzy budynkami: ul. Hutniczą 16-18-20-24, zmodernizowanie pasażu handlowego przy ul. Hutniczej: wykonanie dokumentacji, i rozpoczęcie jego etapowej przebudowy; przebudowanie ul. Montażowej na całej jej długości, w tym wykonanie dokumentacji rozpoczęcie jej etapowej przebudowy, kontynuowanie budowy oświetlenia w dzielnicy wg dokumentacji technicznej z grudnia 2016 r., zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej, remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej 2 (od strony wejść do klatek schodowych) wraz z przebudową podestów utrudniających komunikację dla osób niepełnosprawnych.

Ciąg dalszy w kolejnych numerach

„Nowego Tygodnia”.