Dzielnicowej listy życzeń cd.

Przedstawiamy wnioski inwestycyjne z kolejnych dzielnic, zgłoszone do budżetu Lublina na 2017 rok. Już wiadomo, że tylko garstka z nich zostanie uwzględniona w przyszłorocznym planie wydatków miasta. Które? Ostatecznie rozstrzygnie się to 21 grudnia na sesji budżetowej rady miasta.
Węglin Południowy:
budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Kujawskiej; remonty ulic: Wielkopolskiej od ul. Roztocze do Małopolskiej, Wrocławskiej, Małopolskiej, Rzeszowskiej, Bieszczadzkiej od. ul. Urzędowskiej do Podhalańskiej; remont chodnika na ul. Wielkopolskiej (od ul. Roztocze do ul. Podhalańskiej); wykonanie chodnika przy ul. Urzędowskiej na wysokości posesji 76; poszerzenie chodnika w ciągu ul. Roztocze od Jana Pawła II do ul. Bieszczadzkiej; obniżenie krawężników „na 0” przy przejściach dla pieszych na terenie dzielnicy Węglin Południowy; budowa ulic: Rzeszowskiej, Gęsiej (od Koralowej do Jaspisowej); montaż świateł drogowych na skrzyżowaniu ul. Roztocze i Wielkopolskiej; kontynuacja budowy Parku Jana Pawła II do ul. Orkana; kontynuacja budowy boisk przy ul. Szczecińskiej, w tym boiska do streetballa i zagospodarowanie miejskiego nieużytku; likwidacja wysepki na ul. Roztocze przy skrzyżowaniu z ul. Bieszczadzką i umożliwienie skrętu w lewo z ul. Bieszczadzkiej w kierunku ul. Jana Pawła II; doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Roztocze przy skrzyżowaniu z ul. Mazowiecką przy fabryce Lift Service; wymiana standardowych wiat przystankowych na wiaty „ponadstandardowe”; wytyczenie przejść dla pieszych na ul. Łukowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami: Kielecką, Mazurską, Urzędowską (przy posesji nr 4); wytyczenie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Jantarowej do Gęsiej.
Wieniawa:
remont murka i chodnika w ciągu pieszym przy blokach przy Al. Racławickich od Legionowej do Puławskiej; remont i modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku przy Al. Racławickich 11, w bramie ul. Poniatowskiego, 4 oraz na odcinku łączącym bramę z ulicą Poniatowskiego działka Nr 83/15; wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. Zuchów (strona chodnika lewa i prawa); rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste na dz. Nr 2/5 przy ul. Ćwiklińskiej w celu budowy parkingu; wykup gruntu – skwer przy ul. Spadochroniarzy dz. Nr 3/51; remont ulicy Dubois na odcinku od Głowackiego do Księżycowej; remont ulicy Junoszy; remont ulicy Skautów; remont ulicy Legionowej; utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Łopacińskiego na działce nr 23/13, obręb 26; remont chodnika przy budynku Al. Racławickie 22 od strony skweru; remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 11, 13, 15, 17, 19; remont chodnika na ul. Poniatowskiego przy budynkach nr 20, 22a; remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 18, 16, 14, 12; remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 17, 36, 34; remont chodnika na ul. Rajskiego strona lewa i prawa; remont chodnika na ul. Norwida strona lewa i prawa; remont chodnika na ul. Puławskiej przy budynkach nr 24, 26 + miejsca postojowe; remont chodnika na ul. Puławskiej przy budynkach nr 19, 21; remont chodnika na ul. Junoszy przy budynkach od nr 1 do numeru 12 po obu stronach; remont chodnika na ul. Dubois po obu stronach; termomodernizacja Gimnazjum Nr 18 przy ul. Długosza; termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Czwartaków; termomodernizacja Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Popiełuszki; termomodernizacja Przedszkola Nr 5 przy Al. Racławickich; remont schodów w wąwozie przy ul. Popiełuszki, dz. nr 26/7; remont alejek w wąwozie przy ul. Popiełuszki, dz. nr 26/7; remont nawierzchni i chodników na działce 83/15 przy budynku Al. Racławickie 11; remont nawierzchni i chodników na działce nr 36 wzdłuż budynków Al. Racławickie 27, 29, 31; remont nawierzchni placu na działce nr 14/11 przy ul. Zuchów.
Wrotków:
budowa szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi – boiskiem wielofunkcyjnym (w okolicach osiedla Słoneczny Dom); budowa drogi wraz z infrastrukturą w starej części ul. Nałkowskich wraz z łącznikami dróg starej i nowej części; przebudowa ulicy Romera wraz z chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej wraz z równoległymi miejscami parkingowymi po stronie wschodniej; przebudowa ulicy Samsonowicza wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i przedłużenie jej do ulicy Wapowskiego; budowa pętli autobusowej w okolicach ulicy Żeglarskiej; przebudowa skrzyżowania ulic Diamentowa-Wrotkowska z elementami dróg bezkolizyjnych; wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 30; dalsza przebudowa ul. Diamentowej w stronę ul. Zemborzyckiej wraz z remontem przylegających chodników i budowa ścieżki rowerowej; budowa domu kultury na terenach wokół planowanego Centrum Jana Pawła II; budowa publicznego przedszkola w okolicach Osiedla Słoneczny Dom; budowa (przedłużenie) ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Olszewskiego; budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 3; budowa obiektów rekreacyjno-sportowych położonych na działce nr 95/6; przebudowa ulicy Nałkowskich wraz z wykonaniem po obu jej stronach chodnika i ścieżki rowerowej od pętli autobusowej na ulicy Romera do ulicy Żeglarskiej; budowa drogi przy ul. Nałkowskich z tyłu Osiedla Medalionów wraz z chodnikiem i prostopadłymi miejscami parkingowymi; przebudowa ulicy Energetyków; przebudowa ul. Wolińskiego; budowa pochylni dla wózków inwalidzkich na działce nr 81/37; przebudowa kładek na rzece Bystrzycy w rejonie dzielnicy Wrotków oraz budowa kładki na rzece Bystrzycy; budowa chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 24; remont ulicy Medalionów; remont mostu na ul. Żeglarskiej; zakup i montaż latarni na odcinku ulicy Nałkowskich od pętli autobusowej przy ul. Romera do ul. Wapowskiego; monitoring (zakup 5 nowych masztów wraz z kamerami HD i ustawienie ich w niebezpiecznych miejscach na terenie dzielnicy Wrotków).
Za Cukrownią:
wykonanie projektu oraz realizacja odwodnień i kanalizacji sanitarnej rejonu ul. Dzierżawnej oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Ciepłej; wymiana nawierzchni asfaltowej na części ul. Piekarskiej oraz w całości ul. Przeskok; remont, czyli całkowita wymiana nawierzchni ul. Spółdzielczej oraz ul. Betonowej z kamienia na bitumiczną z wymianą krawężników oraz przebudową ciągów pieszych; wymiana chodników na ul. 1-go Maja od dworca PKP do placu Bychawskiego; termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją boiska Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Piłsudskiego; wykonanie oświetlenia na działce 79/13 (przedłużenie ul. Przeskok do rzeki); budowa miejsc parkingowych na ul. Nadłącznej; remont pozostałej części chodnika na ul. Radzikowskiej od nr posesji 26 do końca.
Zemborzyce:
przebudowa ul. Krężnickiej do granic miasta; oświetlenie ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do granic miasta; budowa chodnika przy ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do granic miasta; przebudowa chodnika przy ul. Janowskiej od ul. Pod Gajem w kierunku ul. Lipskiej w strefie zabudowy; oświetlenie ul. Grzybowej w strefie zabudowy; budowa chodnika wzdłuż sięgacza ul. Krężnickiej naprzeciw kościoła; budowa chodnika przy ul. Cienistej wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od mostu na Bystrzycy do ul. Bór; dobudowa przęsła mostu na rzece Bystrzycy dla ścieżki rowerowej przy ul. Cienistej; oświetlenie ul. Cienistej od ul. Bór do istniejącego oświetlenia; wykonanie brakującego rowu odwadniającego między torami kolejowymi a ul. Cienistą i połączenie z istniejącym; oświetlenie ul. Stary Gaj.
(EM.K.)