Dzielnicowej listy życzeń cd.

Przedstawiamy wnioski inwestycyjne z kolejnych dzielnic, zgłoszone do budżetu Lublina na 2017 rok. Już wiadomo, że tylko garstka z nich zostanie uwzględniona w przyszłorocznym planie wydatków miasta. Które? Ostatecznie rozstrzygnie się 21 grudnia na sesji budżetowej rady miasta.

Rury:

przebudowa ulicy Juranda; remont nawierzchni jezdni na ul. Tomasza Zana; przebudowa ulicy Konrada Wallenroda na całej jej długości od ul. Wajdeloty do ul. Zana; budowa ulicy Wapiennej; remont ul. Pana Balcera na odcinku biegnącym wzdłuż budynku Pana Balcera 1; przebudowa ulicy Balladyny wraz z naprawą chodników i budową nowych miejsc parkingowych; przebudowa/ulepszenie dróg gruntowych przy ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od ul. Plażowej do Politechniki Lubelskiej; przebudowa skrzyżowania ulic: T. Zana, K. Wallenroda, Juranda – wykonanie dodatkowego lewo i prawoskrętu; wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w korytarzu między ogródkami działkowymi w wąwozie LSM – Czuby; montaż 120 ławek oraz 50 koszy na śmieci w całej dzielnicy Rury; wykonanie chodników łączących os. im. M. Konopnickiej z główną aleją wąwozu na wysokości budynków przy ul. Skrzatów nr 5 i nr 7; przebudowa ulicy Jana Sawy od wieżowca Sunhill; przebudowa ul. Nadbystrzyckiej (jako ulicy czteropasmowej); wykonanie chodnika wraz z drogą rowerową oraz oświetlenia w wąwozie pomiędzy ul. T. Zana i ul. Nowomiejską; przebudowa skrzyżowania ulic: Nadbystrzycka, T. Zana – rozbudowa o infrastrukturę rowerową (przejazdy dla rowerów); podjęcie prac związanych z przebudową ulicy Sowińskiego – przedłużenie ulicy Sowińskiego od ulicy Głębokiej do ulicy Nadbystrzyckiej; logiczne zaprojektowanie (wyprostowanie, przestawienie przystanku) i sensowna przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Głęboką z ul. Pana Tadeusza; zapewnienie większego bezpieczeństwa przechodzącym przez ul. Głęboką przez przejście dla pieszych na wysokości osiedla Słowackiego (od ul. Balladyny na wysokości pawilonów handlowych) w kierunku budynków Wydziału Artystycznego i Nauk o Ziemi UMCS; wykonanie dojazdu do Zespołu Szkół nr V przy ul. Rzeckiego 10; zamontowanie kamery miejskiego monitoringu przy ul. Tomasza Zana – Magdaleny Brzeskiej; wykonanie chodnika i schodów łączących os. Prusa przy Domu Seniora z aleją w wąwozie; remont ul. Skrzetuskiego z uwzględnieniem remontu dwóch par schodów znajdujących się na tym odcinku; budowa basenu w Szkole Podstawowej nr 38; przebudowa chodnika wzdłuż ul. Tomasza Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów, polegająca na budowie drogi dla rowerów i remoncie chodnika; przebudowa alejki i schodów między osiedlem Marii Konopnickiej a przychodnią zdrowia na ulicy Juranda; podjęcie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 10; zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wileńska/Grażyny; przebudowa sięgacza ul. Głębokiej naprzeciwko wyjazdu z ul. Wiercieńskiego (zakres prac: remont nawierzchni jezdni, remont chodnika, utworzenie nowych zatok postojowych), zabezpieczenie środków na wykonanie zmian w projekcie przebudowy ul. B.M. Cassino polegających na: pozostawieniu istniejącego przejścia dla pieszych na wysokości budynków Skrzetuskiego 8 i Leonarda 18 oraz wykonanie na tym przejściu sygnalizacji wzbudzanej; remont chodnika wzdłuż ul. Glinianej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Lasockiego po stronie nieparzystej; montaż świateł wzbudzanych na przejściu przez ul. Zana przed przystankami na ul. Brzeskiej; rewitalizacja Parku Rury.

Sławin:

przebudowa ul. Głównej od mostu do ul. Deszczowej; budowa ul. Kaskadowej; budowa ul. Sławinek; budowa ul. Skowronkowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej; przyjęcie procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy al. Sikorskiego a Ogrodem Botanicznym, ul. Północną a al. Solidarności i dla części obszaru na północ od ul. Zelwerowicza (pomiędzy Czechowem a laskiem w Dzbeninie); budowa zespołu obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 12 przy ul. Sławinkowskiej; rozpoczęcie procedury sporządzania brakujących planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na południe od ul. Willowej oraz dla obszaru na zachód od ulicy Sławinkowskiej; budowa brakujących odcinków ulic: ul. Relaksowej; budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Główna (pozostała część ulicy), Warszawska (od ul. Skowronkowej w kierunku granicy miasta), Mgielna, Wodna oraz w ul. Poligonowej; projekt budowy ulicy serwisowej al. Solidarności (Mineralna + Północna na zachód od B. Ducha + Zdrojowa) wraz z wydzieloną ścieżką rowerową wzdłuż tego odcinka ul. Północnej; budowa chodnika na ul. J. Lisa; koncepcja urządzenia tzw. pierwszej doliny na północ od ul. Willowej – projekt urządzenia oraz wykupu lub zamiany gruntów; budowa chodnika wzdłuż nieprzebudowywanej części ul. Poligonowej do północnej granicy miasta wraz z zatokami i peronami autobusowymi oraz pętlą nawrotową dla autobusów MPK; budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatów Polnych – II etap; budowa ulicy Rozmarynowej i pozostałej części ul. Chabrowej; remont nawierzchni ulic Ziółkowskiego i części ul. J. Lisa; remont nawierzchni al. Warszawskiej lub przebudowa ulicy na odcinku od ul. Sławinkowskiej do granicy miasta; remont nawierzchni ul. Zbożowej lub przebudowa ulicy z budową ścieżki rowerowej; remonty nawierzchni i chodników ulic wewnątrzosiedlowych; budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Agronomicznej; budowa ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rz. Czechówki od ul. Ducha do Zamku oraz połączenia tej ścieżki ze ścieżką w al. Smorawińskiego.

Sławinek:

budowa ul. Spadowej od bloku Spadowa 8 do al. Warszawskiej; wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej na ul. Powstańców Śląskich od ul. E. Plater do ul. Żółkiewskiego; dokończenie budowy chodników przy ul. Gen. Zajączka i ul. Czarnieckiego; budowa chodnika na ulicy Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Żołnierska; poprawa geometrii zjazdu z al. Warszawskiej w ulicę Żołnierską; budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu oraz oświetlenia ulicznego na ul. Nałęczowskiej do posesji Nałęczowska 83 A; remont chodnika na ul. Jasińskiego; remont chodnika na ul. Dzieci Zamojszczyzny; oświetlenie ulic na osiedlu przy rogatce Warszawskiej tj. ul. Kolorowa, ul. Baśniowa, ul. Sielankowa, ul. Bajkowa, ul. Serdeczna, ul. Bratnia), zabezpieczenie środków finansowych na budowę boiska na działce ZP (skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich i ul. Gen. Zajączka); zabezpieczenie środków finansowych na budowę kanału burzowego od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej lub al. Solidarności; budowa parkingu przy ul. Krynicznej na wjeździe do al. Warszawskiej; budowa drogi dojazdowej do ul. Podchorążych, połączenie z ul. Boh. Monte Cassino; budowa przejścia dla pieszych z ul. Powstańców Śląskich do ul. Jagiellońskiej; remont schodów przy ul. Harcerskiej i ul. Ligonia; budowa połączenia pieszego ulicy Jagiellońskiej (górna i dolna); remont chodnika ul. Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Powstańców Śląskich, Powstańców Śląskich – Jagiellońska; organizowanie Domu Kultury (Dom Seniora) na osiedlu Sławinek; budowa siłowni osiedlowej w rejonie Dzielnicy Sławinek; budowa progów spowalniających na ul. Baśniowej na wysokości Serdecznej 20 (1 próg), Harcerska (1 próg), Powstańców Śląskich (3 sztuki); montaż śmietników na psie odchody 20 sztuk) na terenie osiedla Sławinek; montaż śmietników na odpady komunalne (30 sztuk) na terenie dzielnicy Sławinek; nasadzenia drzew na osiedlu Sławinek; wybudowanie łącznika pomiędzy ul. Nałęczowską a ul. Czeremchową wraz z głębokimi zatokami parkingowymi.

Stare Miasto:

montaż półpodziemnych gniazd śmietnikowych przy ul. Furmańskiej i Kowalskiej; rewitalizacja podwórka przy ul. Lubartowska 25 – teren wokół zabytkowej baszty odwiedzany przez turystów; opracowanie projektu przebudowy ulicy wraz z wymianą chodników na kostkę wzdłuż ul. Lubartowskiej do Al. Tysiąclecia po obu stronach ulicy, stylizacja ulicy wraz z oświetleniem do standardów obowiązujących na Starym Mieście ; remont Bramy Rybnej, oświetlenie wewnątrz bramy; remont ulicy i chodnika przy ul. Kowalska, Furmańska, Plac Zamkowy, Tysiąclecia 5 od strony podwórka; montaż poręczy i zmniejszenie stopni schodów przy ul. Grodzkiej i Pl. Zamkowym; wyrównanie części bruku od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej – ułatwi to poruszanie się po starówce zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom z walizkami; wymiana tabliczek informacyjnych (tj. numer nieruchomości) na budynkach zlokalizowanych na terenie Starego Miasta na odpowiadające stylowi tego miejsca; montaż toalety na starówce w kamienicach należących do Urzędu Miasta; regulacja stanu własności kamienic na Starym Mieście.

Śródmieście:

realizacja punktu widokowego na Czwartku – skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej; oświetlenie ciągu pieszego od ul. Czwartek do ul. Podzamcze; utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Czwartek; przeniesienie ze środka chodnika na skraj chodnika 6 słupów oświetleniowych (w tym 2 stalowych) i wymienienie 4 słupów żelbetowych na nowe przy ul. Czwartek 21-27; zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unickiej-Walecznych-Podzamcze + monitoring; remont schodów na skarpie przy ul. Podzamcze; nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej (żywopłot) wzdłuż pasa zieleni na al. Solidarności; utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – ul. L. Hirszfelda (od strony M. Smorawińskiego); wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. L. Hirszfelda 8 i 10; wykonanie kładki dla pieszych od ul. L. Hirszfelda przez M. Smorawińskiego; ustawienie ławek przy ul. Kleniewskich 8; Lubartowska, Czwartek, Szkolna, Biernackiego, Sieroca, Probostwo, Ruska, Targowa, Nowy Plac Targowy – zamontowanie dodatkowych latarni, wymiana starych, monitoring. Lubartowska, Biernackiego, Sieroca, Ruska, Słowikowskiego, Targowa, Nowy Plac Targowy – remont chodnika; utworzenie parkingu przy ul. M. Biernackiego po stronie nieparzystej od strony ul. K. Jaczewskiego; renowacja trawników i zamontowanie słupków chroniących przed nielegalnym parkowaniem przy ul. M. Biernackiego 6, 8 i 10; wykonanie kładki dla pieszych od ul. Prusa do ul. Niecałej; położenie progów spowalniających na ulicy Probostwo; remont nawierzchni ulicy Probostwo; remont muru oporowego: Probostwo 14; Probostwo 34 – ustawienie kosza na śmieci na skwerze; finansowanie budowy śmietników pół-podziemnych – jako pilotażowy śmietnik przy ul. B. Prusa 2; wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową od ul. B. Prusa do K. Jaczewskiego, na ul. Probostwo (od ul. M. Biernackiego do ul. Lubartowskiej), ul. M. Biernackiego; monitoring ulicy Lubartowskiej od al. Tysiąclecia do ul. Obywatelskiej; namalowanie pasów oznakowania miejsc parkingowych na ul. Niecałej w miejscach, gdzie parkowanie jest dozwolone; ul. Niecała – remont nawierzchni chodnika; ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Niecałej 1; remont nawierzchni chodnika i zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem poprzez ustawienie słupków przy ul. Spokojnej 8, 8a; naprawa poręczy przy schodach przy ul. Spokojnej; zamontowanie lampy z czujnikiem ruchu przy ul. Lubomelskiej 5 przy przejściu od ul. Spokojnej; uzupełnienie monitoringu na ulicach Krakowskie Przedmieście, Dolna 3-go Maja, St. Staszica; remont ul. Wieniawskiej, wymiana krawężników, chodnika i nawierzchni; monitoring ul. Wieniawskiej: zamontowanie kamery monitoringu miejskiego (róg ul. Zielonej i ul. St. Staszica), monitoring na ul. H. Wiercieńskiego; utworzenie parkingu na byłym boisku przy bloku H. Wiercieńskiego 4 dla mieszkańców ulicy H. Wiercieńskiego z wyznaczeniem miejsc postojowych; skwer-zieleniec – ulica Głęboka 17-19, róg ulicy Wiercieńskiego – wymiana alejek asfaltowych na kostkę brukową; remont nawierzchni jezdni na ulicy H. Wiercieńskiego i oznakowanie poziomej osi jezdni, miejsc postojowych oraz dokończenie układania chodnika z kostki brukowej od ul. H. Wiercieńskiego 3 do ul. Głębokiej; remont łącznika między ulicą H. Wiercieńskiego a ul. Rowerową (budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej + oświetlenie i monitoring) remont ulicy Rowerowej – wspólna jezdnia z kostki brukowej dla samochodów, pieszych i rowerów; monitoring na ulicy Głębokiej strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego; wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy Głębokiej (strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego) oraz budowa ścieżki rowerowej; renowacja i odbudowa żywopłotów na ul. Głębokiej oraz nasadzenie drzew; Muzyczna – wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Muzycznej 11, 13 i 15; wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy H. Raabego (strona nieparzysta); renowacja trawników na ul. Akademickiej na odcinku od ul. I. Radziszewskiego do ul. Weteranów, posianie trawy odpornej na deptanie i ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na trawnik, zabezpieczenie słupkami metalowymi trawników (róg ul. I. Radziszewskiego i ul. Akademickiej od strony KUL); remont nawierzchni ul. A. Grottgera pomiędzy ul. M. C. Skłodowskiej a ul. Obrońców Pokoju; renowacja oraz posianie trawy odpornych na deptanie na ul. Strażackiej, ul. A. Szczerbowskiego i ul. Ochotniczej; ul. A. Szczerbowskiego 4a – zamontowanie latarni oświetlającej skwer; monitoring ul. F. Chopina, ul. Hempla, ul. Peowiaków i ul. T. Kościuszki; ustawienie barierek na rogu ulic F. Chopina i G. Narutowicza uniemożliwiających parkowanie; ustawienie ozdobnych słupków chroniących trawniki przed nielegalnym parkowaniem (ul. F. Chopina 17-19, 27-31 i ul. F. Chopina 12), utwardzenie nawierzchni koło postoju taksówek przy ul. F. Chopina; remont nawierzchni ulic poprzez wyeliminowanie możliwości gromadzenia się wód opadowych (M. Chmielarczyka/F. Chopina, Lipowa/F. Chopina. Sądowa/F. Chopina i J. Sztajna/Lipowa zabezpieczenie ozdobnymi słupkami metalowymi trawników na ul. Lipowej 10; utworzenie 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych: ul. M. Chmielarczyka/Lipowa 14; remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Solnej; Lipowa 17 – (remont murku przy ciągu pieszym); dofinansowanie naprawy urządzeń na placu zabaw w przedszkolu przy ul. Kruczej; nasadzenie zieleni wysokiej na placu L. Kaczyńskiego; renowacja trawnika oraz nasadzenie krzewów na placu Z. Balickiego w pobliżu fontanny; uzupełnienie nasadzeń drzew na ulicy H. Kołłątaja; zamontowanie latarni przy ul. G. Narutowicza na odcinku od nr 54 do 56 a; zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. G. Narutowicza obejmujących swym zasięgiem odcinek od ul. Kapucyńskiej do ul. Okopowej; Górna – remont chodnika, zamontowanie latarni; Wschodnia – (strona parzysta od nr 6) – zamontowanie słupków; remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Dolnej Panny Marii, utworzenie chodnika na odcinku wzdłuż granicy kościoła do placu Wolności; zamontowanie dodatkowych kamer monitoringu miejskiego przy ul. Zamojskiej; remont chodnika na ul. Farbiarskiej; modernizacja ulicy Wesołej (instalacje, roboty liniowe) nawierzchni jezdnii, chodnika; ulica Plażowa – zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na chodniku, doświetlenie ulicy i zamontowanie koszy na śmieci; ustawienie ławek wzdłuż ulic; Świętoduska, Prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielona, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, Lipowa (przed Gimnazjum Nr 9), róg Lipowej i Ofiar Katynia, róg Lipowej i G. Narutowicza; zamontowanie elektrycznych samoobsługowych toalet przy: al. Piłsudskiego (koło MPWiK), Zielona (róg Staszica), K. Jaczewskiego (koło SPSK nr 4), Wieniawska, Hempla (w okolicy podziemnego parkingu), bulwar w okolicach bocznej Rusałki, Muzyczna róg A. Szczerbowskiego, ul. Podzamcze, Al. Racławickie (w okolicy Centrum Spotkania Kultur).

Szerokie:

budowa szkoły w dzielnicy przy ul. Lędzian; dokończenie budowy ul. Strumykowej: odcinek pomiędzy ul. Nałęczowską i ul. Lędzian; budowa ul. Biskupińskiej – odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta – gotowa dokumentacja: inicjatywa lokalna; budowa ul. Biskupińskiej – odcinek pomiędzy ulicami Łużyczan – Gnieźnieńska; budowa ul. Siewierzan: gotowa dokumentacja; budowa ul. Bużan; budowa ul. Milczan; budowa ul. Ziemowita; budowa ul. Leszka; przystąpienie do budowy ul. Głównej; przebudowa skrzyżowania ulic: Nałęczowska/Sławin/Gnieźnieńska; remont ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Słupian; przygotowanie dokumentacji i wykonanie zagospodarowania terenów doliny rz. Czechówki; przygotowanie dokumentacji i wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych w rejonie ulic: Słowian, Biskupińska oraz ulic: Łużyczan, Biskupińska; zabezpieczenie środków finansowych dla prac nad zmianą planu zagospodarowania; zabezpieczenie środków finansowych dla całorocznego utrzymania dróg gruntowych; zabezpieczenie środków dla zimowego utrzymania przejezdności ulic w dzielnicy; zabezpieczenie środków finansowych dla utrzymania, pielęgnacji i tworzenia nowych terenów zielonych

Tatary:

przebudowa na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przestrzeni pomiędzy budynkami: ul. Gospodarcza 16-20-22, ul. Hutnicza 16-18-20-24; remont siedziby rady dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32; budowa oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28 a ul. Gospodarcza 2-4, ul. Gospodarcza 28-30, ul. Gospodarcza 10-12-14, ul. Gospodarcza 16-20-22, ul. Gospodarcza 24-28-30; wykonanie oświetlenia chodnika przy ul. Frezerów, przebudowa ul. Montażowej od budynku Montażowa 18 do budynku Motorowa 1; przebudowa jezdni ul. Maszynowej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do zakrętu w kierunku wjazdu do Gimnazjum nr 17; modernizacja pasażu handlowego przy ul. Hutniczej.

Węglin Północny:

uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej jezdni ul. Raszyńskiej w ulicę z pełną infrastrukturą drogową; uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie cieku wodnego ze zbiornikami retencyjnymi na odcinku od ulicy Wojciechowskiej do Konopnicy, umożliwiającego projektowanie i realizację sieci kanalizacji deszczowej na Węglinie Północnym; budowa ulicy Abelarda; remont ulicy Heloizy (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem); remont ulicy Laury; remont ulicy Ofelii; zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego oświetlenia na osiedlu Lipniak, w pierwszej kolejności ulicy Jacyny – Onyszkiewicza; zamontowanie monitoringu na terenie całego osiedla; zagrodzenie bramą z furtką działki nr 136 od strony ulicy Parysa; wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ul. Jana Pawła II z ulicą Judyma przez ulicę Roztocze; przebudowa ulicy Zagłoby; dalszy remont nawierzchni ulicy Szwejka wraz z wymianą krawężników i budową chodnika z uwzględnieniem robót energetycznych; remont ulicy Wertera; remont ulicy Aksinie; dokończenie budowy ulicy Lipniak wraz z oświetleniem; wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Orlanda; wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Romea; remont nawierzchni ulicy Poloniusza z uwzględnieniem robót energetycznych; remont nawierzchni ulicy Tristana z uwzględnieniem robót energetycznych; remont nawierzchni ulicy Boryny z uwzględnieniem robót energetycznych; instalacja stacji rowerowej na ulicy Raszyńskiej na wysokości DPS „Betania”; zamontowanie oświetlenia między ulicami Parysa a Tatiany; zamontowanie oświetlenia na skwerku przy ul. Cyda; zamontowanie oświetlenia na przejściu między ulicą Szwejka a Parysa; zamontowanie 3 tablic informacyjnych z planami dzielnicy, zlokalizowanych przy skrzyżowaniach: ul. Parysa z al. Kraśnicką, ul. Judyma z al. Kraśnicką i ul. Raszyńskiej z al. Kraśnicką; przygotowanie planów zagospodarowania i zagospodarowanie terenów zielonych w wąwozie między ulicami Poloniusza i Rogińskiego.(EM.K.)
Wnioski z kolejnych dzielnic za tydzień