Dzień Nauczyciela w internacie

W internacie przy I LO w Krasnymstawie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W wydarzeniu wzięli udział wychowawcy i wychowankowie placówki. Każdy z pedagogów otrzymał bukiet kwiatów.

– Dzień ten był dla nas szczególny, ponieważ pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę panią Ewę Domańską, która do roku szkolnego 2017/2018 była naszym wychowawcą – mówi Patrycja Czuba z II B. (k)