Dzień otwarty w ARiMR

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie zorganizowało dzień otwarty.

17 kwietnia placówkę odwiedzili nie tylko dorośli rolnicy, ale i dzieci z SP nr 1 w Krasnymstawie. Dla tak nietypowych gości pracownicy ARiMR z pomocą zaprzyjaźnionych instytucji tj. Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie, przygotowali bardzo ciekawą ofertę. Ponad 40 dzieciom, które przyszły pod opieką swoich wychowawczyń Jolanty Kosior i Jolanty Lewandowskiej-Giereś, w atrakcyjny sposób przybliżona została specyfika pracy rolnika, a także zadania, jakimi zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Małych gości przywitali Mieczysław Kowalik – kierownik ARiMR, Wiesław Orzędowski – kierownik ODR w Krasnymstawie oraz Justyna Przysiężniak – kierownik KRUS w Krasnymstawie. Dzieci w formie zabawy odpowiadały na pytania dotyczące roślin uprawianych i zwierząt hodowanych w gospodarstwach rolnych. Młodzi rolnicy wzięli także udział w kilku konkursach takich jak: mielenie zboża moździerzem na mąkę czy zgadywanie, co to za warzywo tylko po dotyku rękami. Nagrody rzeczowe dzieci mogły wygrać odpowiadając również na pytania dotyczące bezpieczeństwa. (k)