Dzień otwarty w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

(11 maja) Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie zaprosił gimnazjalistów i ich rodziców w gościnne progi placówki.

Dzień otwarty, tak, jak w poprzednich latach, odbył się pod hasłem propagowania idei szkolnictwa zawodowego. Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch działów gospodarki: energetyki i transportu.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem gimnazjalistów z Chełma i powiatu chełmskiego, zainteresowanych zdobyciem prorynkowych i przyszłościowych kwalifikacji.

Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w próbach pracy, przybliżających specyfikę zawodów realizowanych w technikum i szkole branżowej I stopnia. Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, młodzież przekonała się, że szkolnictwo zawodowe w proponowanych przez szkołę obszarach pozwoli odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Podczas pokazów zaprezentowane były stanowiska do nauki robotyki, m.in.: robot mobilny z systemu klocków LEGO Mindstorms EV3, robot humanoid Robobuilder 5720T oraz manipulatory robotyczne czyli tzw. ramiona robotów.

Uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia mają możliwość realizacji innowacji mundurowych: Edukacja wojskowa, Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych posiada już 18 letnią tradycję klas mundurowych. Jest jedyną w Chełmie szkołą z wydanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej certyfikatem uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Ciekawym doświadczeniem był piknik mundurowy, podczas którego goście zapoznali się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się pokazy statyczne drużyny z uzbrojeniem indywidualnym z I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz specjalistyczny sprzęt Wydziału Zabezpieczeń Działań Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Atrakcją dnia były zajęcia z mechaniki lotniczej na pokładzie samolotu ćwiczebnego CESSNA 152. Zwiedzający mieli możliwość oceny swojej koncentracji i predyspozycji zawodowych podczas ćwiczeń na symulatorze lotu. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz pilotażu dronów zaprezentowany przez uczniów klasy o profilu technik mechanik lotniczy ze specjalnością pilotaż dronów.

Podczas wizyty w ZSEiT w Chełmie gimnazjaliści mogli także sprawdzić swoją kondycję psychoruchową na ściance wspinaczkowej i podczas strzelania z broni pneumatycznej, a także ocenić swoje predyspozycje niezbędne w służbach mundurowych.

Z podziwem obserwowano musztrę paradną i zajęcia survivalowe w wykonaniu uczniów klas z innowacją wojskową.

Program Dnia Otwartego uatrakcyjniły pokazy Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers Chełm i Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich „Niedźwiedzie Wschodu” Imprezę zakończyło wspólne grillowanie i degustacja wojskowej grochówki. (mk)