Dzień Papieski w Gorzkowie

Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” w Gorzkowie zorganizowano siedemnasty Dzień Papieski.

W parafii pw. św. Stanisława BiM w Gorzkowie od kilku lat przygotowywana jest inscenizacja poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II. W ramach Dnia Papieskiego Centrum Społeczno-Kulturalne zorganizowało też część artystyczną złożoną z pieśni połączonych z filmem poświęconym pontyfikatowi Ojca Świętego. W koncercie wystąpili: Kapela Ludowa, Żeński Zespół Wokalny i Chór Parafialny. (k)