Dzień Patrona w szkole w Krupem

„Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki Polak, Patriota i Człowiek” – te słowa stały się mottem Dnia Patrona w Krupem. Placówka od 13 lat z dumą nosi imię tego wybitnego i niezłomnego Polaka.

28 maja SP w Krupem obchodziła Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się mszą, pod przewodnictwem ks. Zygmunta Klicha, odprawioną w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem. Dalsze obchody kontynuowano w szkole. Gości przywitał dyrektor Henryk Długosz. W święcie wzięli udział m.in.: Wojciech Kowalczyk – p.o. wójta gminy Krasnystaw, Henryk Radej z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Janina Wiechnik – wiceprzewodnicząca rady gminy Krasnystaw, ks. Zygmunt Klich, Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty gminy Krasnystaw, Anna Rapa – specjalista ds. oświaty gminy Krasnystaw, Jolanta Szymańska-Zając – dyrektor Publicznego Przedszkola w Krupem, Wiesław Kocimski – prezes OSP w Krupem, Henryk Szewczuk – radny gminy Krasnystaw, Krzysztof Pędziński – sołtys wsi Krupe oraz Agnieszka Pastuszak – przewodnicząca Rady Rodziców.

Po wystąpieniach okolicznościowych rozstrzygnięty został gminny konkurs „Poetycko o niepodległości” zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Laureatami zostali: Maciej Pasik i Miłosz Józefowski ze SP w Siennicy Nadolnej, Martyna Bęsiuk z Zespołu nr 3 Przedszkola i SP w Krasnymstawie, Joanna Daniluk ze SP w Krupem. Wyróżnienia otrzymali: Angelika Sawa i Oliwia Panas ze SP w Krupem oraz Bartłomiej Sadowski ze SP w Siennicy Nadolnej.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w Krupem przygotowani przez Dorotę Bieleszę i Krzysztofa Darmochwała. Przypomniana została sylwetka Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. (k)