Dzień Patrona w ZS nr 5

Poszukiwanie najistotniejszych wartości w życiu, niezgoda na przemoc, obrona słabszych, bezinteresowna pomoc drugiemu – to hasła przewodnie Dnia Patrona, jakie obchodzono tydzień temu w ZS nr 5 w Krasnymstawie.

 

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się przemarszem uczniów i nauczycieli z budynku szkoły do kościoła pw. Św. Franciszka Ksawerego, gdzie odprawiono mszę w intencji nauczycieli i uczniów ZS nr 5. Dzieci i młodzież brały czynny udział w eucharystii m.in. czytając Liturgię. Wicedyrektor Piątki Bożena Mąka przypomniała sylwetkę patrona szkoły, czyli Orląt Lwowskich – młodych bohaterów, symboli hartu ducha i nieprzejednanej, bezdyskusyjnej woli zwycięstwa. Po mszy delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy urnie z prochami Jana Kukawskiego, dziewięcioletniego obrońcy Lwowa oraz przy obelisku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej. Podczas drugiej części uroczystości podsumowano konkursy organizowane w szkole, poświęcone Orlętom Lwowskim. Sportowym akcentem poprzedzającym uroczystość był X Bieg Patrona. Aktywny udział uczniów w różnorodnych konkursach zaowocował nagrodami fundatorem, których była burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz. Na zakończenie wszyscy obejrzeli program artystyczny „Patriotyczne nuty” poświęcony wielobarwnemu i dumnemu miastu Lwów. W Dniu Patrona ZS nr 5 wzięli udział m.in.: burmistrz Mazurkiewicz, przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki, radni Stanisław Dębski i Grzegorz Brodzik, ks. Henryk Kapica, a także przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lublinie. (k)