Dzień Seniora w DPS

Jesienią Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie tradycyjnie organizuje dla swoich mieszkańców spotkanie z okazji Dnia Seniora. Co roku uroczystość odbywa się w innej filii.

W ubiegłym tygodniu gospodarzem wydarzenia była Stężyca Nadwieprzańska.
Uroczystość rozpoczęła kierownik filii Małgorzata Jakimcio, która powitała przybyłych na spotkanie, m.in.: zastępcę dyrektora PCPR Mariana Żyśko, Anetę Mróz – dyrektor DPS w Krasnymstawie, Ewelinę Rudy ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie i ks. Adama Bratka. Podczas święta odbył się koncert w wykonaniu zespołu działającego przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pod kierunkiem Agnieszki Radczuk. (k)