Dzień Seniora w Ostrowie Krupskim

Jesienią Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie organizuje dla swoich starszych mieszkańców spotkanie z okazji Dnia Seniora. W tym roku uroczystość odbyła się w filii Domu w Ostrowie Krupskim.

 

W zabawie wzięli udział podopiecznymi z DPS w Ostrowie Krupskim oraz przedstawiciele Domów z Bzowca i Stężycy Nadwieprzańskiej. Nie zabrakło starosty Janusza Szpaka, radnego powiatowego Piotra Suchoraba, dyrektora PCPR Waldemara Fedorowicza, dyrektora DPS w Krasnymstawie Anety Mróz oraz proboszcza parafii w Krupem ks. Zygmunta Klicha. Radosny dzień umilili zebranym uzdolnieni artystycznie mieszkańcy z DPS w Krasnymstawie oraz filii w Bzowcu, Ostrowie Krupskim i Stężycy Nadwieprzańskiej. (k)