Dzień żonkila

19 kwietnia w całej Polsce obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Również w Lublinie odbyło się z tej okazji szereg wydarzeń upamiętniających Żydów zamordowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej.


Z okazji 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Państwowe Muzeum na Majdanku zorganizowało spotkanie ze świadkiem historii, byłym więźniem Majdanka, panem Zdzisławem Badio. W spotkaniu wzięła udział młodzież lubelskich i świdnickich szkół, które przystąpiły do projektu „Pamiętamy… 17 marca – 19 kwietnia”. W miejscu masowych egzekucji Żydów, w lesie krępieckim zapalono znicze oraz złożono kwiaty – żonkile będące symbolem pamięci. Odczytano także wspomnienia świadka transportów kierowanych do tego miejsca, pani Anny Bach. O żydowskich mieszkańcach Lublina przypominał również Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 (wejście do Banku PKO S.A) odbyło się tradycyjne pisanie „Listów do Henia”. Uczniowie oraz mieszkańcy Lublina mogli wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN. Henio to mały żydowski chłopiec, który zginął wraz z rodzicami w czasie Zagłady. Jego historię oraz kilka zachowanych rodzinnych fotografii co roku przypominają pracownicy Ośrodka na Grodzkiej. Wysyłanie listów zakończył spacer edukacyjny szlakiem miejsc związanych z życiem Henia. Odwiedzono m.in. miejsce, gdzie stał jego dom rodzinny przy ulicy Szewskiej 3 i kamienicę przy ulicy Kowalskiej 11, w której Henio zamieszkał wraz z rodziną po utworzeniu getta. Spacer zakończył się przy Latarni Pamięci – ostatniej latarni miasta żydowskiego przy ulicy Podwale, która nieustannie zapalona przypomina o tragedii lubelskich Żydów.  (EM.K.)