Dzień Życzliwości

W związku ze światowym dniem życzliwości i pozdrowień w SP nr 3 w Krasnymstawie w szkole zorganizowano kilka ciekawych konkursów, m.in. na najżyczliwszych uczniów, na pracę plastyczną dotyczącą życzliwego zachowania oraz wiersz lub rymowankę o życzliwości. Dużym powodzeniem cieszyły się karteczki z miłymi wiadomościami, które można było oderwać i wręczyć wybranej osobie. (k)