Dziesięć lat Melodii

W Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 10-lecia działalności zespołu Melodia.

 

Grupa powstała jesienią 2006 r. z inicjatywy Wiesława Demczuka – instruktora GCK. Obecnie zajęcia z zespołem śpiewaczym kontynuuje instruktor Zbigniew Wolanin. Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, który wręczył zespołowi Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący rady gminy Krasnystaw Mirosław Berbeć oraz zastępca wójta gminy Krasnystaw Tomasz Barczuk. Święto była okazją do wręczenia podziękowań, składania gratulacji i życzeń na kolejne lata pracy artystycznej. (k)