Dziurawe drogi, przewody za nisko

Podczas środowej sesji radni gminy Żmudź przyjęli szereg uchwał. Interpelacje dotyczyły tradycyjnie dróg powiatowych. Zwrócono też uwagę na zbyt nisko zwisające przewody telefoniczne, przeszkadzające rolnikom w jeździe kombajnem.

Wśród podjętych przez radnych gminy Żmudź uchwał były te dotyczące podziałów gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Naniesiono tu tylko kosmetyczne zmiany wynikające z faktu, iż z gminnych map znikły ostatnio takie miejscowości jak Kolonia-Żmudź i Kolonia Leszczany (wchłonęły je Żmudź i Leszczany, gdzie wprowadzono nazwy ulic). Radni przyjęli kilka uchwał dotyczących przedłużenia umów dzierżawy na gminne działki rolne. Wysłuchali też sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, a także Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos”. Radni zgodzili się przyjąć w zarząd drogę powiatową w Wólce Leszczańskiej. To potrzebne, aby gmina mogła wybudować tam chodniki, do którego dokłada się również chełmskie starostwo. Uchwalono program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, do czego zobligowana jest każda gmina. W sesji uczestniczył Radosław Rakowiecki, radny powiatu chełmskiego, mieszkaniec gminy Żmudź, który omówił kwestie związane z remontami dróg powiatowych. Głównie tych spraw tradycyjnie dotyczyły interpelacje radnych. Jeden z sołtysów zwrócił też uwagę na zbyt nisko umieszczone przewody telefoniczne, które przeszkadzają rolnikom w jeździe kombajnem. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here