Dziury jak studnie bez dna

Na trwające łatanie chełmskich dróg wyłożono już 2 mln zł. Na sesji radni zgodzili się dołożyć do tego kolejne 800 tys. zł. – A to wciąż jeszcze kwota niewystarczająca – oznajmił Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Jedna ze zmian budżetowych na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm dotyczyła przeznaczenia dodatkowych 800 tys. zł na remonty bieżące chełmskich dróg. Marzena Guzowska, skarbnik miasta Chełm stwierdziła, że te pieniądze na łatanie ulic są niezbędne, bo zakres prac jest duży i „wiadomo, w jakim stanie są drogi”. Radni zaaprobowali to i przyjęli stosowną uchwałę. Na posiedzeniu padło z ust radnych kilka pochwał odnośnie nowej technologii, w której obecnie przeprowadzane są remonty dróg.

– Na remonty bieżące dróg w tym roku zabezpieczyliśmy 2,2 miliony złotych, obecnie „przerobione” zostały już dwa miliony złotych – stwierdził Jakub Banaszek, prezydent Chełma. – Umowa, którą zawarto na to zadanie (wykonawcą jest spółka Pref-Bet z gminy Rejowiec Fabryczny) pozwala nam zawrzeć aneks do wysokości jednego miliona złotych.

Zwiększamy więc to zadanie o osiemset tysięcy złotych. To nie jest jeszcze wystarczające. Kwoty przeznaczone na ten cel w tym roku są wyższe niż w poprzednich latach. (mo)