Eksplozja emocji na sesji

Dramaturgia na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Chełm sięgnęła apogeum tuż przed przyjęciem budżetu na 2022 r. Punktem zapalnym były pytania radnego Marka Sikory dotyczące „Polskiego Ładu” oraz dotacji na sport.

Uchwalenie przed Nowym Rokiem uchwały budżetowej umożliwia szybsze przystąpienie do przetargów i uruchomienie procedur konkursowych na miejskie dotacje dla organizacji pożytku publicznego czy klubów sportowych. Budżet miasta na 2022 r. przyjęto 17 grudnia bez głosu sprzeciwu. Szkoda tylko, że w niezbyt świątecznej i przyjaznej atmosferze.

Budżet się spina, ale…

Przedstawiony radnym przed piątkowymi obradami projekt budżetu na 2022 r. zawierał autopoprawkę. Projekt ten, dzień wcześniej, podsumował podczas wspólnego posiedzenia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, a także porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego radny Stanisław Mościcki.

– Widzę, że znalazł się w nim nowy program „Jestem z Chełma” – pomysł dobry, ale nie wiem, czy to wystarczająca pomoc dla młodych rodzin. Jeśli chcemy je wesprzeć, to zróbmy to naprawdę – mówił S. Mościcki. – Cieszy mnie zwiększenie o sześćset tysięcy złotych puli na remonty dróg, ale to i tak będzie za mało. Proszę przejechać się ulicami, ile w nich dziur, a jeszcze zima na dobre się nie rozpoczęła. Zwiększono dotację na Chełmskie Linie Autobusowe. To dobrze, ale czy te 9,3 miliona złotych wystarczy? W autopoprawce mamy też zwiększenie na wynagrodzenia dla pracowników urzędu miasta oraz pracowników oświaty. Budżet się spina, ale moim zdaniem niedoszacowane są pieniądze na oświatę i to o kilka milionów złotych. Myślę, że trzeba będzie szybko ten budżet nowelizować.

Urzędnicy tłumaczyli, że budżet jest „żywym organizmem” i w trakcie roku będą dokonywane stosowne przesunięcia. Radni na komisjach rady miasta, a także Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2022 r. Natomiast Rada Sportu kilka jego punktów, dotyczących dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej, zaopiniowała negatywnie. Tę kwestię drążył podczas komisji oraz na sesji radny Marek Sikora, prosząc urzędników o ustosunkowanie się do tego. Alicja Siatka, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu UM Chełm, stwierdziła, że o wysokości dotacji na sport rozmowy trwały od lipca, a pod koniec listopada zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie.

– Milion złotych to jest realna, przedyskutowana propozycja, naprawdę wysoka, jeżeli chodzi o potrzeby i biorąc pod uwagę także inne zadania, stojące przed miastem – stwierdziła dyrektor Siatka. – Jeśli w 2022 roku pojawią się możliwości, to będziemy się starać, aby tę kwotę zwiększyć.

Radny Sikora podziękował za odpowiedź z nadzieją, że w przyszłym roku uda się dołożyć „na sport”, bo tak też było i w tym roku. Przed głosowaniem nad przyjęciem budżetu na 2022 r. radny Sikora stwierdził jeszcze, że według wyliczeń Związku Miast Polskich na wprowadzeniu „Polskiego Ładu” Chełm straci 18 mln zł. Poprosił, aby skarbnik miasta odniosła się do tego, dodając, że każdy zauważa, iż budżet miasta jest mniejszy niż ten ubiegłoroczny. Do tych słów odniósł się Jakub Banaszek, prezydent Chełma, który stwierdził, że „czasami warto mówić mniej i na temat”. Oznajmił, że zarówno radny Sikora, jak i S. Mościcki są na sesjach pierwsi do krytyki.

– Chcecie pokazać, że jesteście aktywni, wbijacie szpilę, a jak będziecie tak mówić różne rzeczy, to ja poświęcę więcej czasu, żeby was wypunktować, ale wtedy nie będzie dobrej współpracy – stwierdził prezydent Chełma. – Rok 2021 był trudny: Covid-19, problemy przy basenie, przy centrum aktywności gospodarczej. Wytrzymajcie jeszcze dwa lata: nie wiadomo, kto potem będzie prezydentem. Wspierajmy się. Zacznijcie doceniać to, co się robi. Nie można ciągle krytykować i mówić, że zły prezydent, że nie da się być i w Chełmie, i w Warszawie. Ale przecież nie dałoby się z perspektywy prezydenta siedzącego przy ulicy Lubelskiej 65 załatwić w ciągu trzech lat prawie pół miliarda złotych na inwestycje. Jeśli uważacie inaczej, to odsyłam was do poprzednich kadencji. Na koniec listopada nadwyżka operacyjna wynosiła trzydzieści milionów złotych, a na koniec 2018 roku, gdy zostałem prezydentem, wynosiła dwa miliony złotych. Przy tym nie podwyższamy podatków, dopłacamy do śmieci, wprowadziliśmy bezpłatną komunikację. Jak słyszę od radnego Sikory, że według wyliczeń związku miast stracimy na „Polskim Ładzie” osiemnaście milionów złotych, to wyjaśniam, że po rekompensacie otrzymanej z ministerstwa finansów Chełm zyska dwa miliony złotych. Na sport przeznaczamy więcej niż przeznaczano w poprzednich latach. Teraz polityka miasta zmierza w tym kierunku, aby jak najrozsądniej, najoszczędniej gospodarować naszymi środkami, nie podnosząc opłat i podatków.

Takiej riposty radny Sikora się nie spodziewał.

– Zatkało mnie, skąd tyle irytacji w wypowiedzi pana prezydenta? – pytał radny Sikora. – Te zarzuty personalne w moim kierunku są przestrzelone, chyba też z potrzeby audytorium, bo ja nie krytykuję w czambuł wszystkiego. Wręcz przeciwnie, my pana prezydenta jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej w różnych sprawach popieraliśmy. To dobrze, że na „Polskim Ładzie” wychodzimy na plus, ale chyba wolno o to pytać. Chyba, że pan oczekuje, abyśmy milczeli. Proszę nie traktować dyskusji jako krytykanctwa i nie wmawiać, że jesteśmy panu przeciwni. To już piętnaście lat, jak moje środowisko związane z PO, nie rządzi. Kiedyś inne były warunki i możliwości dotacji. W ostatnim czasie rzeczywiście nastąpił przyspieszony rozwój i te zasługi będą panu przypisane. Przed obradami rozmawialiśmy w klubie radnych Kolacji Obywatelskiej i nastawienie było takie, że poprzemy ten budżet na 2022 rok, ale prosiłbym, aby nie atakować, bo to niepotrzebne, niewskazane.

Po tej wymianie zdań nikt już nie dyskutował. Radni przyjęli budżet na 2022 r. Osiemnastoma głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym radnego Mościckiego.

– Mamy to! Wysoka rada podjęła budżet na 2022 rok – stwierdził Longin Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm, który po przyjęciu wszystkich przewidzianych w porządku obrad uchwał (jednogłośnie i już bez zadawania pytań), życzył wszystkim „błogosławionych” świąt Bożego Narodzenia i oby były one ostatnie w warunkach pandemicznych.

Dochody miasta na 2022 rok zaplanowano na 397 mln zł, a wydatki – 449 mln zł. Deficyt określono na 52,1 mln zł. W planach jest m.in.: rewitalizacja pl. Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami, budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i stadionu lekkoatletycznego przy II LO, projekt „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”. (der)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here