Ekspresówka bliżej niż dalej?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy drogi S12 z Piask do Dorohuska. Właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla blisko 75-kilometrowego odcinka.

– Jest wydana decyzja środowiskowa związana z budową całej trasy – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Określa ona lokalizację ekspresówki, gdzie będą węzły, a także miejsc obsługi podróżnych.
Przebieg drogi ekspresowej nr 12 nie podlega już żadnym zmianom. Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych, od najprostszych z miejscami parkingowymi i sanitariatami, po rozbudowane ze stacjami paliw i restauracjami oraz miejscem pod ewentualną budowę obiektów noclegowych.
GDDKiA w ubiegłym tygodniu ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji programowej. Całość została podzielona na trzy części obejmujące cztery odcinki realizacyjne, w tym obwodnicę Chełma, która zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad ma zapewnione finansowanie. Pozostałe natomiast będą mogły być realizowane w przypadku oszczędności przetargowych.
Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Jej celem będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. – Projektanci określą kształt węzłów, obsługę ruchu lokalnego, przeprowadzą analizę prognoz ruchu na kolejne lata. Jeśli będzie z niej wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe. Przygotują też opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne – wyjaśnia K. Nalewajko.
Firma, która wygra przetarg, na przygotowanie koncepcji będzie miała 23 miesiące. Posłuży ona do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here