Ekspresówki w przygotowaniu

Trwają prace przygotowawcze związane z budową S12 Piaski – Dorohusk oraz S17 Piaski – Hrebenne. Przetargi na realizację poszczególnych odcinków lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza ogłosić w przyszłym roku.

W czerwcu br. lubelska GDDKiA podpisała z firmą Strabag umowę na budowę północnej obwodnicy miasta Chełm, odcinka o długości ponad 14 km. Obecnie jest opracowywany projekt techniczny, a pierwsze roboty mają ruszyć w 2023 roku. Zgodnie z harmonogramem obwodnica ma być gotowa dwa lata później.

Jednocześnie trwają także prace przygotowawcze związane z budową drogi ekspresowej z Piask do Dorohuska, wyłączając obwodnicę Chełma. Jak informuje GDDKiA w dalszym ciągu w opracowaniu jest koncepcja programowa. – Ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę trasy jest planowane w przyszłym roku – zapewnia Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału Dyrekcji.

Droga ekspresowa z Piask do Dorohuska jest podzielona na odcinki. Pierwszy ma niespełna 13 km i kończy się w Dorohuczy. Kolejny o długości ponad 21 km będzie sięgał do węzła Chełm Zachód, zlokalizowanego w Janowie. Droga ma być prowadzona w całości po nowym śladzie, omijając tereny zurbanizowane. Ostatni rozpocznie się na węźle Chełm Wschód nieopodal cementowni, a zakończy w Dorohusku i ma liczyć około 23 km.

Zaawansowane są też prace przygotowawcze przy budowie drogi ekspresowej nr 17 z Piask do Hrebennego, przez powiat krasnostawski. Jeszcze w czwartym kwartale br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy wybudują trzy odcinki trasy od węzła Zamość Wschód do Hrebennego o łącznego długości prawie 49 km. Inwestycja zostanie zrealizowana metodą zaprojektuj i wybuduj. W przyszłym roku natomiast są planowane przetargi na budowę kolejnych trzech odcinków o długości 44 km. Są to: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Ich budowa miałaby rozpocząć się w 2024 roku.

W 2023 r. lubelski oddział GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców dwóch ostatnich odcinków trasy S17, Zamość Sitaniec – Zamość Wschód oraz Łopiennik – Krasnystaw. Łączna długość obu to 21 km. (s)