Eksradny kierownikiem

Bogusław Kudyba, były powiatowy radny i dawny kandydat na wójta Leśniowic, związany niegdyś z Samoobroną, wraca do przestrzeni publicznej. Został kierownikiem komórki Nadzoru Wodnego w Chełmie.

Z nowym rokiem przestał istnieć Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który miał swoje oddziały wojewódzkie i filie w miastach powiatowych, także w Chełmie. W jego miejsce utworzono gospodarstwo Wody Polskie. Przekształcenie, jak już pisaliśmy, uderzyło w Chełm. Zamiast zatrudniających nawet stu pracowników Zarządów Zlewni, które powstały w Zamościu, Białej Podlaskiej czy Sokołowie Podlaskim w Chełmie utworzono komórkę Nadzoru Wodnego, najniższą w hierarchii nowego gospodarstwa. Wraz ze zmianą nie obyło się bez roszad personalnych.

W grudniu na emeryturę odszedł Marian Pawluk, kierownik chełmskiej filii WZMiUW a pracownikom związanym z PSL zaproponowano nowe warunki pracy, np. proponując dojeżdżanie do pracy w Zamościu, Krasnymstawie czy Lublinie. Część osób propozycji nie przyjęła. Pawluka niedawno zastąpił Bogusław Kudyba. Pełni on obowiązki kierownika Nadzoru Zlewni. Kudyba na kilka lat zniknął z przestrzeni publicznej. Związny był z Samoobroną, był radnym powiatowym i kandydował na wójta Leśniowic. (bf)