Ekswójt sekretarzem

Andrzej Ćwirta jako wójt gminy Wyryki przez 10 lat rządził bez sekretarza w swojej gminie. Teraz sam pełni obowiązki sekretarza w gminie Stary Brus.

Andrzej Ćwirta w latach 2006-2018 rządził niepodzielnie jako wójt gminą Wyryki. Choć ustawa o samorządzie gminnym wprost nakazuje, by w strukturze władz gminy był sekretarz, to jednak on przez niemal dekadę rządził w Wyrykach bez sekretarza. Płacił nawet kary pieniężne za to jawne łamanie prawa.

I był taki moment, gdy był i wójtem, i sekretarzem, i kierownikiem urzędu stanu cywilnego jednocześnie!

W 2018 r. A. Ćwirta przestał być wójtem. Jakiś czas był na zwolnieniu lekarskim, a gdy wyzdrowiał, znalazł pracę jako pełniący obowiązki sekretarza gminy w Starym Brusie. Cóż, pewne stanowiska różnie się postrzega z różnej perspektywy… (gd)