Emigrant walczy o lepszą Włodawę

Adam Peruta, włodawianin, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, zainicjował akcję społeczną, której celem jest budowa przejścia granicznego we Włodawie. Swoim pomysłem udało mu się zarazić nie tylko miejscowych samorządowców, ale i dwóch posłów Kukiz’15 – Jarosława Sachajko oraz Jakuba Kuleszę, z którymi ma się spotkać w Urzędzie Miejskim we Włodawie pod koniec marca.

Adam Peruta od kilku miesięcy zabiega o powstanie w okolicach swojej rodzinnej Włodawy przynajmniej jednego przejścia granicznego, które, jego zdaniem, ma ożywić tragiczną sytuację demograficzną regionu oraz poprawić status materialny okolicznych mieszkańców. W tym celu zawiązał komitet obywatelski o nazwie Włodawa Przejście Graniczne i zaczął pisać do mediów, samorządowców, parlamentarzystów. Swoim zapałem udało mu się zarazić wielu, w tym posłów klubu Kukiz’15 – Jarosława Sachajko i Jakuba Kuleszę. Jak pisze w liście do naszej redakcji Peruta, ci dwaj ostatni potwierdzili swój udział w konferencji zaplanowanej na 25 marca, która ma odbyć się w Urzędzie Miejskim we Włodawie, a którą ma poprowadzić sam inicjator akcji. – Mamy na ten dzień zarezerwowaną salę – potwierdza gospodarz konferencji, burmistrz Wiesław Muszyński – jednak szczegółów jeszcze nie znamy. W tym tygodniu pan Adam będzie w Polsce. Spotkamy się i omówimy program tej konferencji. Na pewno do wzięcia w niej udziału zaprosimy jak najszersze grono osób – lokalne władze samorządowe i wojewódzkie, naszych regionalnych parlamentarzystów, ale też mieszkańców, bo konferencja będzie miała charakter otwarty. Cieszę się, że powstała taka inicjatywa, bo im więcej i głośniej o tym się mówi, tym większe szanse na realizację tego celu. Jesteśmy jedynym powiatem, który graniczy z dwoma państwami, a nie mamy żadnego przejścia granicznego. Szczególnie ważne jest dla nas powstanie przejścia kolejowego z Białorusią, które miałoby bardzo duże znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i strategiczne. Właśnie m.in. dlatego podpisaliśmy porozumienie o współpracy z rejonem brzeskim, na którego terenie leży miejscowość Tomaszówka, którą niegdyś z Orchówkiem łączył most kolejowy – tłumaczy Muszyński. (bm)