Emocje przy wycince

Wycinka drzew pod ścieżkę rowerową w Chełmie oraz w gminach Kamień i Chełm wzbudza emocje. Wielu uważa, że pod topór pójdzie zbyt wiele drzew i to mało ekologiczne działanie. – Większość drzew przeznaczonych do wycinki w gminie Kamień jest chorych. Wkrótce i tak musiałyby zostać wycięte. Wystarczy spojrzeć, ile suchych gałęzi było wokół po czwartkowej burzy – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień.

Projekt „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” zakłada połączone trasy rowerowe w Chełmie oraz gminach Kamień i Chełm. W ramach przygotowań do budowy ścieżek rowerowych trwa wycinka drzew. Od kilku tygodni wzbudza to emocje okolicznych mieszkańców, w tym także samych rowerzystów.

– Z trudem patrzyłam na wycinkę tych drzew, bo jaka to ekologia? Wyciąć kilkadziesiąt drzew, które wytwarzają tlen, żeby kilka osób rocznie przesiadło się na rower i przejechało tą trasą – mówi jedna z mieszkanek gminy Kamień.

Obecnie wycięto kilkadziesiąt drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Hrubieszowa od Borku do skrętu w stronę Józefina. Z kolei w granicach gminy Kamień zaplanowano wycinkę ponad 170 drzew.

– Większość drzew przeznaczonych do wycinki ma już swoje lata i są w znacznej mierze schorowane, suche, pokryte jemiołą – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Większość tych drzew to topole i osiki, wśród nich są nieliczne klony i brzozy – samosiejki. Myślę, że za dwa, trzy lata i tak należałoby je wycinać ze względu na ich stan. Osoby, które tak sprzeciwiają się wycince, powinny zobaczyć w piątkowy poranek, po burzy, jak wiele suchych, spróchniałych gałęzi, leżało wokół.

Drogowcy co roku prowadzą tu systematyczną wycinkę chorych drzew i usuwają te, które stanowią zagrożenie. Ci, którzy mówią, że można było wytyczyć inny przebieg ścieżki, powinni wiedzieć, że właśnie za taki przebieg ścieżki – przy drodze wojewódzkiej i łączący trasy rowerowe z gminami Kamień i Chełm – projekt dostał dodatkowe punkty i mógł być w ogóle realizowany. Bo bez dotacji unijnej trasa rowerowa nie powstałaby w ogóle. (t)