Emocje sztuki

– Świętowanie jubileuszu świadomie rozciągnęliśmy na cały rok po to, by mogli wziąć w nim udział przedstawiciele różnych środowisk. Jesień to przede wszystkim akademicki Lublin i wydarzenia związane ze studentami – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk.


Piątemu sezonowi urodzinowych obchodów towarzyszy hasło „Emocje Sztuki”. Wydarzenia z nim związane oscylować będą wokół teatru, tańca i premier, wystaw i spektakli. Będą im towarzyszyć spotkania naukowe, społeczne, biznesowe czy międzynarodowe pod patronatem lubelskich uniwersytetów i uczelni. Jesienią Lublin będzie gościł znakomitych artystów z całego świata. Na niektóre wydarzenia bilety sprzedały się w rekordowym tempie. – Jeśli mam jednym zdaniem powiedzieć, co jest największą satysfakcja z tego okresu jubileuszu, który już za nami, to myślę że jest to duma z naszego Lublina, z jego historii i z ludzi, którzy tworzą nasze miasto – podkreśla prezydent Lublina.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń, które odbywają się w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu, znajdują się na stronie www.700.lublin.eu (EM.K.)