Energia dla kopalni

Równocześnie z projektem budowy kopalni Jan Karski w Kuliku trwa projektowanie dwutorowej linii elektroenergetycznej, która zasili planowany zakład. Bez tej inwestycji nie będzie możliwe uruchomienie kopalni. Postępy prac można śledzić na specjalnym portalu www.energiadlakopalni.pl.

PDCo, polska spółka powołana w celu budowy kopalni Jan Karski w Kuliku pod Siedliszczem, od początku informuje za pośrednictwem Internetu o postępach przy projekcie. Niedawno uruchomiła dodatkowy portal, na którym można śledzić postępy prac drugiego, niezwykle istotnego dla powodzenia budowy kopalni przedsięwzięcia, tj. budowy linii elektroenergetycznej, która ma zasilić nowy zakład. Znajdziemy w nim informacje o inwestycji, harmonogram prac, aktualności ze spotkań np. z mieszkańcami i samorządowcami. Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Wierzbica – Kulik jest ściśle powiązana z projektowaną kopalnią węgla kamiennego Jan Karski. To dzięki niej kopalnia zyska źródło zasilania.
„Budowa kopalni wiąże się z dużymi korzyściami dla całego regionu i ma duże znaczenie dla jego mieszkańców. Szacuje się, że tylko podczas trwania prac poprzedzających jej uruchomienie pracę znajdzie 1700 osób, zaś po rozpoczęciu wydobycia – 2 tys. osób w samej kopalni i kolejne 8 tys. w otoczeniu zakładu.
Według założeń budowa kopalni powinna ruszyć w 2018 roku i wówczas linia 110 kV Wierzbica – Kulik musi już być oddana do użytku, aby móc dostarczyć prąd dla kopalni” – czytamy na stronie energiadlakopalni.pl.
Trasa nowej linii biegnie w całości w powiecie chełmskim – od rozdzielni w gminie Wierzbica do Kulika pod Siedliszczem.
– Budowa linii elektroenergetycznej może budzić pewne wątpliwości mieszkańców. Dlatego bardzo dużą uwagę przykładamy do działań informacyjnych – mówi Marek Rzepka, dyrektor zadania z firmy SAG Elbud Gdańsk, która przygotowuje inwestycję na zlecenie PDCo.
Od 21 sierpnia pracownicy SAG Elbud Gdańsk rozpoczęli spotkania z właścicielami prywatnych gruntów, na których planowana jest nowa sieć. Rozmawiają z nimi o warunkach ustanowienia służebności przesyłu oraz o zadośćuczynieniach, na jakie mogą liczyć w związku z inwestycją. (bf)