Epifania u prawosławnych

6 stycznia wierni katedralnej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, posługującej się w swej praktyce liturgicznej kalendarzem gregoriańskim, obchodzili święto Chrztu Pańskiego, zwane w Kościele Prawosławnym Teofanią (Epifanią), czyli Objawieniem Pańskim.
To jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych. Tego dnia (w parafiach prawosławnych, posługujących się kalendarzem juliańskim, obchodzone jest stale 19 stycznia) w cerkwiach odbywają się nabożeństwa. Potem następuje tradycyjne poświęcenie wody, symbolizujące chrzest Chrystusa w rzece Jordan. Następnie wierni obywają twarze poświęconą wodą i nabierają wodę do przyniesionych naczyń, aby poświęcić mieszkania oraz posesje i zapewnić pomyślność a także w celach leczniczych. Obmycie się wodą z Jordanu ma gwarantować zdrowie przez cały rok. Tego dnia dopiero po wypiciu poświęconej wody wierni mogą zasiąść do posiłku. Od dnia Objawienia Pańskiego duchowni zaczynają odwiedzać wiernych, błogosławiąc domostwa wodą poświęconą właśnie podczas Chrztu Pańskiego.
Nazajutrz po Objawieniu Pańskim odbyło się tradycyjne Wsienoszcznoje Bdienije, czyli całonocne czuwanie połączone z adoracją ikony Narodzenia Pańskiego, będące odpowiednikiem katolickiej pasterki.
W katedralnej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie uroczystościom Chrztu Pańskiego przewodniczył arcybiskup Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Abel. R