Era przydomowych sieci elektroenergetycznych

Dzięki zainstalowaniu na domu jednorodzinnym paneli fotowoltaicznych można stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem energii elektrycznej. Warunkiem jest integracja układu paneli słonecznych z siecią elektroenergetyczną.


Nad zintegrowanym i zautomatyzowanym systemem, który będzie wykorzystywał istniejące już instalacje eksploatowane przez prosumentów oraz nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia, pracują naukowcy z Politechniki Lubelskiej i Łódzkiej wraz z PGE Dystrybucja S.A. oraz firmą Apator Elkomtech.

W ramach projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” nastąpi integracja układów prosumenckich z siecią elektroenergetyczną oraz powstanie system sterowania, który umożliwi operatorowi zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy sieci za pomocą urządzeń zainstalowanych w instalacjach prosumenckich.

– Konsorcjum kierowane przez Politechnikę Łódzką podjęło się tego ambitnego zadania, obserwując zjawiska, które wraz ze wzrostem liczby przydomowych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej, w sposób niekorzystny wpływały na pracę sieci elektroenergetycznej oraz jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej.

– Projekt stanowi naturalną konsekwencję i rozwinięcie tematyki badawczej prowadzonej na uczelni, związanej z optymalnym wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Wychodzi on naprzeciw coraz powszechniej spotykanemu zjawisku polegającemu na instalowaniu przez drobnych odbiorców instalacji fotowoltaicznych – dodaje prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Proponowane rozwiązanie niesie korzyści dla każdego użytkownika. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat za energię elektryczną, a także uzyskanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży zmagazynowanej energii do operatora w okresie, kiedy będzie możliwa do uzyskania atrakcyjna taryfa. Istotnym czynnikiem jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej.

– To bardzo ważny projekt dla nas jako operatora sieci dystrybucyjnej, dla którego priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej i zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną – podkreśla Wojciech Lutek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość to ponad 4 mln zł, a czas trwania wynosi 36 miesięcy (lata 2018-2021). MG