Eternit wciąż powszechny

Urzędnicy podsumowali miniony rok pod kątem realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Jak wynika z raportu, zainteresowanie wymianą dachu z eternitem – nawet mimo dopłat dla rolników z ARiMR – jest mizerne.

Do końca 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte. Przy obecnym tempie realizacji krajowego programu, szanse na to, że uda się dotrzymać terminu oczyszczenia Polski z azbestu, są niewielkie, aby nie powiedzieć – żadne. Wystarczy spojrzeć, jak lokalne samorządy radzą sobie z całkowitym unieszkodliwianiem tej niebezpiecznej substancji.

– W minionym roku zdemontowano 13 dachów (w ten sposób odzyskano 23 tony azbestu) i wywieziono 182,5 tony wyrobów zawierających azbest, które zostały zdemontowane wcześniej – wyliczał na ostatnim posiedzeniu rady Mirosław Mysiak, dyrektor wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Chełm.

Zadanie to pochłonęło ponad 71 tys. zł, z czego 60 tys. zł stanowiły środki z zewnątrz. W sumie wraz z Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego usunięto w 2022 roku z terenu gminy Chełm 234 ton azbestu. – To połowa tego, co planowaliśmy. Przewidywaliśmy, że do 2022 roku zutylizowane zostanie 35 proc. aktualnej ilości azbestu znajdującego się na naszych dachach – dodał Mysiak.

Gmina ma nadzieję, że jakoś uda się uporać z azbestowym problemem przed upływem terminu. Wnioski na demontaż i utylizację są przyjmowane na bieżąco. Nie wiadomo jednak, ile środków z zewnątrz na realizację tego zadania gmina dostanie w bieżącym roku. Z drugiej strony, jak widać, wnioski nie spływają lawinowo. Nic dziwnego, bo po bezpłatnym zdjęciu starego, trzeba jeszcze wykonać nowe pokrycie dachu. Tu koszty często przewyższają możliwości finansowe mieszkańców. (pc)