Euroregion ściąga euro

Chełmskie starostwo występuje z Euroregionu Bug a nasze gminy, dzięki stowarzyszeniu, wkrótce mogą dostać setki tysięcy złotych na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale projektów, które przygotowuje Euroregion jest więcej…

Na ostatniej sesji radni z powiatu chełmskiego zdecydowali o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Bug. Inicjatorem był starosta Piotr Deniszczuk, który uważa, że powiat niepotrzebnie płaci roczną składkę (ok. 8 tys. zł), nie mając nic w zamian. Ale nawet wśród radnych rządzącej PSL głosy były w tej sprawie mocno podzielone. Były starosta Kazimierz Stocki, radny Marcin Łopacki (PSL), a także Marek Słupczyński przekonywali, że korzyści, jakie może przynieść członkostwo w Euroregionie, są większe, niż niewielka z perspektywy budżetu powiatu składka. Bezskutecznie.
Tymczasem Euroregion przygotował trzy projekty transgraniczne w ramach współpracy Polska – Białoruś – Ukraina, dzięki którym do chełmskich gmin mogą trafić setki tysięcy złotych. Pierwszy z trzech projektów, dotyczy doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych i przeszkolenia strażaków.
– Na terenach przygranicznych jest spory ruch i dochodzi do dużej ilości wypadków. Pierwszego ratunku mogą udzielić najbliżej stacjonujące jednostki OSP – mówi Galina Grabarczuk, dyrektor sekretariatu Euroregionu Bug.
Projekt Euroregionu zakłada przeszkolenie strażaków z pierwszej pomocy przedmedycznej i doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt, m.in. zestawy ratunkowe, nożyce hydrauliczne, agregaty itp. Z trzydziestu samorządów, które zgłosiły się do projektu, jest aż dziesięć z terenu powiatu chełmskiego. I nic dziwnego, bo kwota dofinansowania to aż 90 proc. wartości projektu. A całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 830 tysięcy euro. – Szanse na pozyskanie pieniędzy są spore, bo projekty poprawiające bezpieczeństwo mają priorytet – mówi G. Grabarczuk.
Drugi z projektów również ma w założeniu poprawę bezpieczeństwa. A polega na zamontowaniu nowego systemu oświetlenia w gminach strefy przygranicznej. Osiem naszych gmin (Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica i Wojsławice) chce postawić nowe lampy w 40 newralgicznych punktach.
Euroregion chce także kontynuować zrealizowany już wcześniej wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Chełmskiej i gminami projekt rozbudowy infrastruktury przy zbiornikach wodnych. – Stawiamy na rozwój infrastruktury turystycznej i promowanie marki turystycznej „Ten piękny wschód” – mówi G. Grabarczuk.
Tym razem za unijne fundusze miałyby zostać zrewitalizowane parki podworskie i aleja kasztanowa w Dębinie (gm. Leśniowice) oraz park w Wólce Leszczańskiej (gmina Żmudź). Powstaną nowe parkingi i postoje dla rowerzystów, zmodernizowane i wyposażone mają zostać izby pamięci (świetlice wiejskie) a w Kamieniu i Białopolu wytyczone szlaki rowerowe. Część inwestycji, w ramach wszystkich projektów, zrealizowana zostanie także po stronie ukraińskiej. O tym, czy wnioski mają szansę na realizację, będzie wiadomo wstępnie do końca kwietnia. (bf)