Fajsławice się chwalą

Trzy drogowe inwestycje zakończono we wrześniu na terenie gminy Fajsławice. Pochłonęły one ponad 1,1 mln zł.

Pierwszą jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w Suchodołach. Prace te kosztowały 175 tys. zł, ale gmina Fajsławice otrzymała na ten cel 150 tys. zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina przebudowała też drogę w Dziecininie (koszt inwestycji to 664 tys. zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 33 tys. zł). Trzecia inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki. Prace pochłonęły 348 tys. zł, a zostały sfinansowane w połowie przez samorządy powiatu krasnostawskiego i gminy Fajsławice. Każda z inwestycji ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. (kg)