Festiwal Pączka i Faworka

Już po raz ósmy Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus wraz z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie, z siedzibą w Siennicy Nadolnej, przygotowała Festiwal Pączka i Faworka, w którym licznie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu krasnostawskiego.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonały prezes LGD Krasnystaw Plus Dorota Sawa oraz Dorota Rybczyńska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Głos zabrali również: Andrzej Leńczuk – starosta krasnostawski oraz Adam Puchajda – zastępca dyrektora departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego w Lublinie. W spotkaniu wzięły udział delegacje gmin i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu krasnostawskiego i miasta Krasnystaw, oraz członkowie stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus.

Jak co roku w ramach Festiwalu odbył się konkurs „Najsmaczniejszy pączek”, do którego przystąpiło 10 KGW z terenu powiatu. Pierwsze miejsce przyznano KGW „Swojaki” z Tarzymiechów Trzecich w gminie Izbica, drugie KGW „Krynica” w Rudce (gmina Siennica Różana), a trzecie KGW w Borowie (gmina Gorzków). W części artystycznej wystąpił zespół Lolek Orkiestra. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here