Festiwal, że palce lizać

W Siennicy Nadolnej, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury gminy Krasnystaw, po raz siódmy odbył się „Festiwal Pączka i Faworka”.

Organizatorami imprezy były: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonały: prezes LGD Krasnystaw Plus Dorota Sawa oraz Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw. W spotkaniu udział wzięły delegacje Kół Gospodyń z terenu powiatu krasnostawskiego oraz miasta Krasnystaw.

Gminę Krasnystaw reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi. Jak co roku w ramach Festiwalu odbył się konkurs pod nazwą „Najsmaczniejszy pączek”. Przystąpiło do niego 10 Kół.

Wygrało KGW „Zespół Kulinarny z Gorzkowa”, drugie miejsce zajęło KGW „Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach”, a trzecie KGW Siennica Różana. W części artystycznej wystąpił kabaret Fifa Rafa – Mateusz i Aleksandra Kwiatkowscy. Do tańca przygrywała Kapela „Cukrowniacy” oraz Kapela z Gorzkowa. (k)