Filolodzy spotkali się w Lublinie

Kongres zgromadził najwybitniejszych polskich polonistów

Ponad 250 wybitnych znawców naszego ojczystego języka przyjechało do Lublina, by wziąć udział w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej (22-25 listopada). W ciągu czterech dni, podczas pięciu paneli plenarnych, 30 spotkań dyskusyjnych i warsztatów metodycznych zastanawiali się nad przyszłością nauczania języka polskiego w Polsce.


Lublin jest trzecim po Krakowie i Katowicach miastem, w którym odbywa się to cykliczne wydarzenie. Efektem poprzednich kongresów były m.in. największe jak dotąd badania dydaktyczne przeprowadzone na próbie 16 tysięcy uczniów z całej Polski prowadzone przez 8 ośrodków dydaktycznych oraz odpowiednie rezolucje dotyczące spraw oświatowych przedstawione MEN. – To święto wszystkich polonistów. Przez cztery dni zamierzamy rozmawiać o nauczaniu w kontekście przemian cywilizacyjnych dokonujących się we współczesnym świecie – podkreślał organizator wydarzenia, prof. Sławomir Jacek Żurek kierownik Katedry Dydaktyki i Języka Polskiego KUL, podczas ceremonii otwarcia Kongresu. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej wpisuje się w ważne rocznice historyczne, jakie świętujemy w naszym mieście: zarówno 700-lecie lokacji Lublina jak i 100-lecie KUL. – Bardzo się cieszę, że Kongres odbywa się podczas obchodów stulecia uczelni. Nasza KUL-owska polonistyka jest na 6. miejscu w ogólnopolskich rankingach – mówił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. – Kongres to okazja do wymiany doświadczeń i jednocześnie forum dydaktyków zajmujących się kształceniem – podkreśla prof. Tadeusz Zgółka z UAM w Poznaniu, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego PAN. – Dzisiaj wszyscy jesteśmy polonistami. Wierzę, że akademickość Lublina może być kołem zamachowym dla budowania dynamicznego miasta. Cieszę się, że ten kongres odbywa się na KUL, bo to uniwersytety są sercem, które decydować będzie o najbliższej przyszłości Lublina – mówił prezydent Krzysztof Żuk podczas uroczystości otwarcia kongresu. Wśród wielu wybitnych polonistów i dydaktyków, którzy przyjechali do Lublina z całego kraju, znalazła się m.in. nestorka polskiej polonistyki, prof. Janina Puzynina (UW), prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN), prof. Anna Janus-Sitarz (UJ) czy prof. IBE Krzysztof Biedrzycki. Dyskusjom towarzyszyły warsztaty metodyczne i wizyty studyjne w lubelskich instytucjach kultury (m.in. Muzeum Lubelskim, Dworku Wincentego Pola czy Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza). Zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się zwłaszcza spotkania poświęcone muzyce, sztuce i czytelnictwie oraz warsztaty, na których rozmawiano m.in. o najnowszej literaturze dla dzieci i jej odniesieniu do etycznych wartości. Hasłem przewodnim kongresu, unikalnego miejsca spotkania szkolnych praktyków i akademickich dydaktyków, była kwestia: „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Uczestnicy kongresu mieli również możliwość zapoznania się z bogatą ofertą kulturalną Lubelszczyzny, będąc widzami koncertu lubelskiego zespołu „Orkiestra św. Mikołaja” czy najnowszy spektakl na motywach „Wesela” S. Wyspiańskiego, który zobaczyli w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Współorganizatorami wydarzenia byli: miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. (EM.K.)