Filozoficznie o początkach KUL

Czy religię można połączyć z nauką? Nad tym zagadnieniem zastanawiali się 7 listopada uczestnicy spotkania z prof. Mieczysławem Rybą w siedzibie Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis przy ul. Rynek 18.


Prof. Ryba przekonywał w swoim wykładzie, że filozofia modernizmu poskutkowała wyeliminowaniem religii ze świata nauki w imię obiektywizmu badań. Sprzeciwił temu się Kościół na czele z papieżem Piusem X, który uważał, że religię można pogodzić z nauką.

– Jednym z uniwersytetów, który stara się to połączyć od początku swojego istnienia, jest właśnie KUL. Misją najstarszej lubelskiej uczelni jest kształcenie pokoleń Polaków, którzy są w stanie prowadzić prace organiczną dla kraju. Celem jest przede wszystkim przekazanie praktycznej wiedzy, ale też i wzorców, idei i postaw etyki – podkreślał prof. Mieczysław Ryba. – Drugim nurtem, który zdominował świat, to nurt postmarksizmu lub neomarksizmu w rozumieniu rewolucji seksualnej.

Rozprzestrzeniło się to po całym świecie Zachodu, tęczowa flaga triumfuje nad wieloma uniwersytetami i różne nauki specjalizują się w gender, feminizmie itp. Celem założyciela KUL, czyli Idziego Radziszewskiego, było to, żeby zawalczyć o kształt niepodległości Polski. To jest tak samo ważne jak niepodległość, dlatego należy wykształcić elitę, która będzie w stanie odpowiedzieć intelektualnie na zagrożenia danej epoki – dodał profesor.

Organizatorem było stowarzyszenie Gildia Akademicka Piusa XI, powstałe na początku roku i zrzeszające studentów oraz adeptów prawa KUL. Jego dewizą jest: „Ostatecznym prawem Chrystus”, a głównym celem – wykształcenie katolickiej elity intelektualnej, która ma powstać przez dualistyczny rozwój na płaszczyźnie naukowej oraz moralnej.

Ważnym elementem działalności Gildii jest integracja jej członków w ramach wspólnych spotkań referatowych, konferencji, wyjazdów, uroczystości i obrzędów. Patronem stowarzyszenia został papież Pius XI, którego okres posługi przebiegał pod znakiem nauki i przyjaźni, a także wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

– Stulecie powstania KUL i stulecie niepodległości Polski, łączą się ze sobą. Wykład prof. Mieczysława Ryby przybliżył nam, po co powstała nasza uczelnia, czym różni się katolicka uczelnia od uczelni świeckich – mówił Mateusz Wesołowski, prezes Gildii Akademickiej Piusa XI. Joanna Niećko