Forum Zdrowia Przedszkolaka

9 grudnia w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się Forum Zdrowia Przedszkolaka – spotkanie podsumowujące kampanię społeczną „E-przedszkolak zdrowy i do wyzwań gotowy”.

Rozwój technologii i nowoczesnych narzędzi informacjo-komunikacyjnych jest z jednej strony dobrodziejstwem a z drugiej może być zagrożeniem zwłaszcza dla najmłodszych. Kampania realizowana przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Chełmie miała m.in. uświadomić te zagrożenia rodzicom i nauczycielom.

W ramach kampanii przeprowadzono diagnozę potrzeb rodziców w obszarze e-uzależnień, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, ochronie zdrowia i promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji czasu wolnego dzieci. Przeprowadzono szkolenia, warsztaty, konsultacje a także konkursy dla dzieci. Zwieńczeniem projektu jest Forum Zdrowia Przedszkolaka organizowane przez Poradnię wspólnie z PANS.

W trakcie Forum zaprezentują się miejskie przedszkola. Zaplanowano także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Jak spędzam czas wolny?” a także podsumowanie projektu i wręczenie nagród.

Forum odbędzie się dnia 9 grudnia 2022 roku w godzinach 10.00-13.00 w auli PANS przy ul. Pocztowej 54.

Kampania finansowana była w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022-2025. (bf)