Fotograficzny zgrzyt

Jeden z chełmskich fotografów chce wiedzieć, na jakich zasadach miasto powierzyło usługę wykonywania zdjęć uchodźcom w punkcie wydawania numerów PESEL. – Ja ani inni fotografowie nic nie wiedzieliśmy o takiej możliwości, nie było żadnego przetargu, a przecież może też bylibyśmy tym zainteresowani – mówi.

Od 16 marca w punkcie pomocy Ukrainie przy ul. Kopernika 1 chełmscy urzędnicy nadają numery PESEL uchodźcom. Na miejscu można też wykonywać niezbędne do załatwienia tych formalności zdjęcia. Dwa dni po otwarciu punktu do redakcji przyszedł jeden z chełmskich fotografów. Był rozgoryczony i opowiadał, że chwilę wcześniej był przy Kopernika 1. Chciał się tam dowiedzieć, dlaczego i na jakich zasadach powierzono zakładowi fotograficznemu z Chełma usługę wykonywania uchodźcom zdjęć do dokumentów.

– Rozmawiałem z kilkoma innymi fotografami i nic o takiej możliwości nie wiedzieli, dlaczego? – pyta nasz rozmówca. – Może też byliby zainteresowani świadczeniem takiej usługi? Usiłowałem dowiedzieć się, na jakiej podstawie ją powierzano, bo nic mi nie wiadomo o żadnym przetargu czy zapytaniach. Czy to sprawiedliwe?

O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy chełmskich urzędników. Tłumaczą, że w tej sytuacji trzeba było działać szybko i skorzystano z zapytania ofertowego „w formie telefonicznej”. Za zdjęcia dla jednego uchodźcy miasto płaci wykonawcy 31 zł. Urzędnicy wyjaśniają, że stawki te są regulowane ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

– Urząd Miasta Chełm, realizując zadanie związane z uruchomieniem punktu wydawania numerów PESEL, dla obywateli Ukrainy działał na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada, że do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy, o której mowa w ust. 1–4, 18 i 19, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne, lub niezbędnych do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) – czytamy w odpowiedzi chełmskiego ratusza. – W sytuacji, w której konieczne jest szybkie działanie i podejmowanie decyzji w sprawie realizowania działań pomocowych dla obywateli Ukrainy, organy – między innymi samorządu terytorialnego – mają możliwość zlecenia zadania podmiotowi po uprzednim zapytaniu ofertowym, na przykład w formie telefonicznej. We wskazanym przypadku, czyli w związku z organizacją punktu wydawania numerów PESEL, liczył się czas i sprawność działania, dlatego do potencjalnych wykonawców zwracano się telefonicznie 16 marca 2022 roku.

Chełmscy urzędnicy tłumaczą, że pierwszy z fotografów, z którym skontaktowano się telefonicznie poinformował, że jest w stanie realizować zadanie wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy przez maksymalnie dwie godziny w ciągu dnia, co wykluczało możliwość zawarcia umowy.

– Druga z firm, czyli Foto Flesz, zgodziła się realizować zadanie w trybie ośmiogodzinnym, dlatego – w obliczu konieczności szybkiego uruchomienia punktu PESEL – zdecydowano o zleceniu realizacji zadania wspomnianemu fotografowi – informują w chełmskim ratuszu. – Należy pamiętać, że urząd miasta miał na zorganizowanie obiektu oraz całego, niezbędnego zaplecza, bardzo ograniczony czas. Zamówienie na tę usługę zostało zrealizowane na podstawie paragrafu 25 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Chełm oraz ar. 12 ust. 6 i 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Grzegorz Pieniążek, właściciel „Foto Flesz” w Chełmie, skomentował sprawę krótko.

– Wychodząc naprzeciw ogromnemu wyzwaniu, przed jakim stanęło miasto Chełm, nasza firma Foto Flesz mieszcząca się przy ulicy Reformackiej 5, złożyła swoje oferty do około dwudziestu pięciu gmin i miasta Chełma, utworzenia mobilnego punktu wykonywania zdjęć biometrycznych, jak również stacjonarnego w naszej siedzibie przy ul. Reformackiej 5 – informuje G. Pieniążek. – Jesteśmy zakładem, który działa nieprzerwanie na chełmskim rynku od 22 lat i posiada tysiące zadowolonych klientów. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here