Fotografowali na Majdanku

Uczestnicy pleneru fotograficznego na Majdanku

17 listopada br. ponad 30 uczestników wzięło udział w plenerze fotograficznym
pt. „Majdanek w obiektywie”.


Wydarzenie rozpoczęło się wczesnym rankiem – jeszcze przed otwarciem Muzeum. Uczestnicy przemierzali teren, zatrzymując się przed obiektami przewidzianymi do fotografowania. Pierwszym z nich był Pomnik-Brama. Następnie udali się na ekspozycję historyczną. W każdej z jej części towarzyszący im muzealny przewodnik informował ich o dziejach i funkcjonowaniu obozu oraz przeznaczeniu poszczególnych obiektów historycznych.

Kolejnym punktem było krematorium, a trasę zakończyli pod Mauzoleum. W jej trakcie mogli zobaczyć niektóre z obiektów historycznych na co dzień niedostępnych dla zwiedzających, jak np. stare krematorium czy wartownia. Po zakończonym plenerze uczestnicy zostali zaproszeni na drobny poczęstunek dla pokrzepienia sił. Każdy z nich otrzymał również upominek w postaci albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”.

Muzeum ogłosiło również konkurs fotograficzny na najlepsze wykonane podczas pleneru zdjęcie. Zgłoszone prace oceni jury, któremu przewodniczy lubelski fotograf Robert Pranagal. „Nowy Tydzień” oczywiście na swoich łamach poinformuje o wynikach konkursu i zaprezentuje zwycięskie prace. JD