Fundusz poświęcony na rzecz szkół

Ostatnia (22 lutego) sesja Rady Gminy Wyryki zapowiadała się gorąco. Wszystko przez to, że nauczyciele i rodzice uczniów z Kaplonos obawiali się, że w ostatniej chwili radni zmienią zdanie i nie będą chcieli, by w gminie funkcjonowały dwie szkoły ośmioklasowe. By pilnować „swojego”, stawili się na posiedzeniu.

Najważniejszym punktem sesji było utworzenie sieci szkół podstawowych od 1 września 2017 roku. Radni już na komisjach wypracowali stanowisko o utrzymaniu dwóch równorzędnych szkół ośmioklasowych – w Wyrykach i w Kaplonosach. Nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu, ale większość radnych projekt poparła, więc zebrani na sesji nauczyciele i rodzice z Kaplonos odetchnęli z ulgą. Wójt Andrzej Ćwirta jedno ze źródeł finansowania tego rozwiązania znalazł w niewyodrębnianiu na ten rok funduszu sołeckiego. Jego pomysł zyskał uznanie większości samorządowców.
Interpelacje dotyczyły głównie infrastruktury drogowej. Ciekawsze pytania zadał Mirosław Torbicz, który pytał o dostępność nagrań z sesji w internecie, o realizację montażu paneli solarnych i o remont zapadniętej podłogi w jednej z klas szkoły w Wyrykach.
Poza tym radni przyjęli cenę wody wynoszącą 2,20 zł/m sześc., uchwalili program opieki nad zwierzętami, przyjęli program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. (bm)