Fundusze unijne – wsparcie, z którego możesz skorzystać i TY

Wyjście z bezdomności lub znalezienie pracy są zadaniami, które często jawią się jako nieosiągalne. Życie może się jednak zmienić na lepsze, gdy na swej drodze spotka się ludzi służących pomocą.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizowane są projekty w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa i 11.1 Aktywne włączenie. Pod skomplikowanymi pojęciami kryje się pomoc dostosowana do potrzeb osób, które zdecydowały się zawalczyć o lepsze jutro.

Lubelska Fundacja Fuga Mundi to realizator projektu „Zawodowy reSTART!” dedykowanego osobom powyżej 30 roku życia, w tym osobom z niepełnosprawnościami, które pozostawały bez pracy.

– Aktywizacja osób bezrobotnych jest bardzo ważna, ponieważ może pomóc odnaleźć się na lokalnym rynku pracy, podjąć pierwszy krok do wyjścia z bezrobocia – mówi Marek Stępniak, wiceprezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi. – Osoby bezrobotne bardzo często borykają się z zaniżoną samooceną, brakiem wiary w siebie oraz brakiem determinacji w poszukiwaniu pracy. Zdarza się, że po pierwszej nieudanej próbie zaprzestają poszukiwań i poddają się. Często mają zbyt wygórowane oczekiwania co do potencjalnej pracy oraz wynagrodzenia, co nie idzie w parze z ich kompetencjami oraz posiadanymi kwalifikacjami.

Stępniak podkreśla, że kolejnym problemem osób długotrwale bezrobotnych jest obawa przed zmianą.

– Wytworzyli sobie pewien schemat i rytm dnia, co powoduje strach przed podjęciem próby aktywizacji zawodowej. Dlatego też wsparcie doradcy zawodowego jest kluczowym elementem w projekcie. Doradca zawodowy pomoże uwierzyć w siebie, wydobyć z człowieka, to czego sam w sobie nie dostrzega, pomoże uczestnikowi, w razie konieczności, w podjęciu próby zmiany dotychczasowej ścieżki kariery – tłumaczy Stępniak. – Udział w projekcie zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, daje perspektywę na pozostanie w pracy po odbyciu stażu, ponieważ potencjalny pracodawca ma szansę poznać pracownika, a pracownik ma szansę się wykazać.

Kolejny projekt, który warto podsumować, to zakończona w styczniu tego roku „Akcja Aktywizacja”, prowadzona przez Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. W jej ramach ponad 200 osób skorzystało z form wsparcia zwiększających ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Pomoc była niezbędna, bo trafiła do ludzi najbardziej tego potrzebujących. Na rynku pracy wciąż znajduje się duża grupa osób defaworyzowanych. Należą do niej m.in. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotni. W ich przypadku samodzielne borykanie się z problemem bezrobocia jawi się czasami jako walka Dawida z Goliatem.

Z kolei Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zrealizowało trzecią już edycję projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznych i wejściu na rynek pracy”.

– Taka forma pomocy jest niezwykle trudna, bo najpierw trzeba zatroszczyć się, żeby ci ludzie mieli gdzie spać i mieli co jeść. Szukamy więc stancji i dostarczamy żywność. Konieczne jest też zatroszczenie się o wizerunek biorących udział w projekcie. Zanim zaczną chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, potrzebują usług fryzjerskich i zakupu ubrań – opowiada Justyna Orłowska, prezes Zarządu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie. – Jednym z największych problemów jest jednak odpowiednie zmotywowanie tych osób, by chciały zmienić swoje życie. Stąd też działania psychologiczne oraz terapeutyczne. To wsparcie musi być wielokierunkowe.

Udział w kursach zawodowych i stażach pozwala na zdobycie doświadczenia i postawienie pierwszych kroków ku aktywizacji zawodowej. Stąd organizowanie kursów m.in. z zakresu prac budowlanych, w małej gastronomii, czy obsługi wózków widłowych.

– Realizacja projektów dedykowanych osobom borykającym się z problemem bezdomności to duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna satysfakcja – przyznaje Orłowska. – Cieszy nas sukces każdego z uczestników. W pierwszej edycji naszego projektu wziął udział pan z problemem alkoholowym. Od trzech lat już pracuje, wynajmuje stancję i… nawiązał zerwany wcześniej kontakt z córką. Nie w każdym jednak przypadku od razu możemy liczyć na sukces. Nawet jeśli komuś w tej chwili nie udało się znaleźć i utrzymać pracy, to liczymy na to, że później, w oparciu o zdobyte umiejętności będzie mógł znowu zawalczyć o siebie.

„Centrum aktywności” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Postis, w którym wsparciem objęto 20 osób w wieku 18-64 lat, pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego i psychospołecznego, treningach i warsztatach rozwoju osobistego i umiejętności społecznych. W ramach projektu prowadzono także szkolenia i staże zawodowe. Celem podejmowanych działań było podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych.

– Udział w projekcie to możliwość nabycia/zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych uczestników, zwiększenie wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, motywacji do działania i zwiększenia wiary we własne możliwości, a finalnie podjęcie zatrudnienia – tłumaczą prowadzący program.

Wszystkie opisane projekty udowadniają, że dzięki funduszom unijnym można zmienić życie osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji. Każdy przypadek jest inny, ale zawsze życie spoczywa tylko w naszych rękach. Jeśli śmiało spojrzymy w przyszłość i skorzystamy z oferowanej pomocy mamy moc sprawczą. Nie bójmy się zawalczyć o lepsze jutro.

Lubelskie Fundusze Europejskie

Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here