Gala Eksportu 2018

Wydarzenie organizuje po raz drugi Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej. Gala firm o tym profilu z całej Polski, w tym wielu z Lubelskiego, odbędzie się 7 lutego o godz. 17 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


To okazja do zaprezentowania najlepszych przedsiębiorstw z handlem zagranicznym, ale również wszystkich środowisk wspierających eksport produktów lokalnych wytwórców: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, dyplomatów, ludzi nauki oraz reprezentantów władz centralnych, odpowiedzialnych za relacje gospodarcze Polski z zagranicą.
Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie posiada bazę danych około 400 tys. przedsiębiorstw z całego kraju. Jego celem jest inicjowanie, realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu oraz wsparcie przedsiębiorstw zajmujących się handlem zagranicznym. Stowarzyszenie jest też platformą promocji firm, ich produktów czy usług. RP prowadzą też współpracę z organizacjami o podobnym zakresie aktywności, które funkcjonują w innych krajach, rozpowszechnia poza granicami kraju informację o profilu działalności prowadzonej przez nasze przedsiębiorstwa. Dzięki temu ma miejsce również promocja innowacyjnych produktów eksportowych.
Wykład wprowadzający pt. „Innowacyjność i konkurencyjność podstawą polskiego eksportu” wygłosi prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Do tego tematu odniosą się również: Łukasz Porażyński, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maciej Fałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
W trakcie wieczoru wyróżniający się przedsiębiorcy zostaną odznaczeni medalem „Zasłużony dla Eksportu”.
Patronat nad Galą Eksportu 2018 objęli m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Lublin.
Marek Rybołowicz