Gala Złotych Orląt

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Krasnymstawie odebrali stypendia burmistrza i dyrektora za najlepsze wyniki w nauce.

Gala Złotych Orląt odbyła się 15 lutego. Stypendia burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali w szkole podstawowej – Julia Świech, Aleksandra Pajer, Milena Lis, Diana Smorga, Łukasz Matyjas, Wojciech Sławacki, a z gimnazjum – Marta Marczewska, Jakub Rudnik, Iga Tracz, Iga Malarz i Maria Antoniak. Stypendia dyrektora ZS nr 4 odebrali z kolei: ze szkoły podstawowej – Natalia Dziedzic, Maja Wieleba, Aleksandra Skubisz, Paweł Dziedzic, Wojciech Sławacki, Igor Sawa, Klaudia Skubisz, Julita Żelik, Kornelia Samborska, Michał Kowalczyk, Michał Mazurek, a z gimnazjum – Agnieszka Pezda, Jagoda Suszek, Aleksandra Sławacka, Franciszek Antoniak, Paweł Korzeniowski, Piotr Korzeniowski, Damian Żyłowski, Bartłomiej Lipiński i Radosław Drąg. Stypendium za osiągnięcia artystyczne: Julita Żelik, Agata Patyra, Iga Malarz, Mateusz Wentczuk, Małgorzata Matyjas, Natalia Niemczyk, Julia Chytrosz i Marta Marczewska. (k)