Gdy pada – dramat

O „utrzymanie należytej czystości na ulicy Juliusza Słowackiego” prosi prezydenta Lublina Piotr Popiel, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy borykają się tam ze źle działającą kanalizacją deszczową.


W interpelacji radny wyjaśnia, że „na ul. Słowackiego przy każdych większych opadach powstają duże kałuże, a nanoszony piach, jak również liście z drzew nie są należycie uprzątane”. Uważa on, że do problemu przyczyniają się: źle wyprofilowana i zdegradowana nawierzchnia, zniszczone progi zwalniające i zalegające liście, które utrudniają odpływ wody. Radny Piotr Popiel prosi o „zlecenie systematycznego czyszczenia ulicy i wykonanie drobnych napraw istniejących progów”.

Do sprawy odniósł się Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. – Prace w zakresie oczyszczania ulicy oraz naprawy progów zwalniających zostaną wykonane – obiecał w odpowiedzi na interpelację.

Ulica Słowackiego ma być jednak „utrzymywana w trybie interwencyjnym”, czyli na zgłoszenie. – Jej włączenie do systemu stałego oczyszczania dróg jest aktualnie niemożliwe – dodał wiceprezydent Szymczyk. GR