Gdzie internet?

– Co z internetem szerokopasmowym? Już dawno wkopali coś w ziemię, ale internetu nie ma, o co chodzi? – takie pytanie padło na sesji Rady Gminy Żmudź, ale zadaje je sobie wielu mieszkańców powiatu chełmskiego.

Na wątpliwości żmudzkich radnych odnośnie sieci szerokopasmowego internetu Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź, odpowiedział, że problem dotyczy całego województwa i jest skomplikowany. – To inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – wyjaśnił Burak. – Sieć zamontowano, wybrano jej operatora, ale on jest prawdopodobnie w stanie upadłości. Nie mamy więcej informacji na ten temat.
Budowę światłowodowej infrastruktury, dofinansowanej z Unii Europejskiej, zakończono pod koniec 2015 r. Chodziło o techniczne zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom mniejszych miejscowości, w których do tej pory firmom nie opłacało się kłaść światłowodów. W ramach projektu w pięciu województwach wschodnich, w tym w lubelskim, położono tysiące km sieci. W samej gminie Żmudź wybudowano około 12 km linii światłowodowych i dwa węzły dystrybucyjne. Operator sieci, warszawska spółka Glenbrook Investment, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. W listopadzie ub.r. zarząd województwa lubelskiego wypowiedział mu umowę. Dwa miesiące temu Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość warszawskiej firmy. – Obecnie operowaniem sieci zajmuje się województwo lubelskie – informuje Urząd Marszałkowski w Lublinie. – Sieć regionalna to sieć hurtowa a nie detaliczna. Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla tego projektu zakazane jest świadczenie usług detalicznych w ramach sieci regionalnej. Dlatego użytkownicy końcowi czyli np. mieszkańcy, przedsiębiorcy, nie mogą bezpośrednio podłączać się do sieci wybudowanej w ramach projektu. Do sieci regionalnej mogą podłączać się bezpośrednio operatorzy sieci dostępowych, czyli przedsiębiorcy telekomunikacyjni, tzw. operatorzy „ostatniej mili”, świadczący usługi na danym terenie. Dopiero oni mogą bezpośrednio podłączać użytkowników końcowych. Decyzja operatora o wykorzystaniu sieci regionalnej do świadczenia usług na danym terenie jest jego autonomiczną, biznesową decyzją. Stąd Samorząd Województwa Lubelskiego nie ma bezpośredniego wpływu na działania operatorów świadczących usługi na rzecz użytkowników końcowych. Wybudowana infrastruktura wraz z ofertą usługową sieci regionalnych stanowi element zachęty do podejmowania działalności i świadczenia usług przez operatorów, w szczególności na obszarach wiejskich, w mniejszych skupiskach mieszkańców.
Urzędnicy informują, że na razie żaden z operatorów „ostatniej mili”, nie zgłosił zamiaru świadczenia usług w gminie Żmudź.
– Mając na uwadze wolno rozwijające się sieci tzw. „ostatniej mili” na terenie województwa i aktualną sytuację na rynku telekomunikacyjnym, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmuje działania zmierzające do zmiany tej sytuacji, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym – zapewniają w urzędzie marszałkowskim. (mo)