Gdzie misjonarze, tam nadzieja

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami.
Tegorocznej modlitwie i zbiórce na cele misyjne przyświecało hasło: „Gdzie misjonarze – tam Nadzieja”. Na całym świecie swoją misję pełni obecnie 2007 polskich misjonarek i misjonarzy duchownych. Wspomagają ich tysiące wolontariuszy świeckich, którzy bezimiennie wspierają ewangelizację w ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii. Są obecni też na Ukrainie, Białorusi i w Estonii. Czasami słyszymy o nich, tak jak w przypadku tragicznej śmierci polskiej misjonarki, zamordowanej w Boliwii. Ta tragedia nie odstraszyła następnych chętnych do głoszenia Dobrej Nowiny. Pobudziła nawet więcej nowych powołań.
Bo tylko w kontekście powołania można zrozumieć ludzi, którzy niosą ofiarną pomoc potrzebującym, służą chorym, samotnym, opuszczonym, gnębionym ze względu na wiarę czy ze względów politycznych, są solidarni z uchodźcami, a także z ofiarami przemocy, niesprawiedliwości i prześladowań za wiarę. Oprócz ewangelizacji misjonarze prowadzą często w środowisku misyjnym prace od podstaw: zakładają przedszkola i szkoły, uczą zawodu, prowadzą wiele działań społecznych.
W komunikacie bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wydanym z okazji niedzielnej modlitwy czytamy, że „polscy misjonarze nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość i ją zmieniać. Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni”. Od ponad 10 lat przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji działa Dzieło Pomocy „Ad gentes”. W 2016 r. zrealizowało ono 166 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. Dużą liczbę projektów stanowią te dotyczące leczenia i pomocy chorym. Większość placówek misyjnych prowadzi małe przychodnie zdrowia, laboratoria, szpitale, porodówki oraz apteki. Siostry zakonne zajmują się udzielaniem pomocy chorym i niepełnosprawnym w domach, hospicjach i misyjnych ochronkach. Projekty charytatywne skupiają się na walce z głodem i niedożywieniem. Misjonarze proszą o dofinansowanie zakupu żywności, odzieży, lekarstw i obuwia.
Elżbieta Kasprzycka

Jak zostać wolontariuszem

Osoba, która chce jechać na misje, musi mieć przede wszystkim powołanie, ale musi też posiadać pewne predyspozycje psychiczne, wolę działania, być w wieku 24-40 lat, posiadać dobre zdrowie psychofizyczne potwierdzone przez lekarza, szczerą intencję bezinteresownej pracy misyjnej, rekomendację proboszcza parafii.