Gdzie w nocy do lekarza

W Świdniku nocną i świąteczną opiekę lekarską od 1 października świadczy świdnicki szpital

Od 1 października zmieniają się zasady udzielania pomocy w ramach tzw. nocnej opieki lekarskiej. Zgodnie z ustawą o sieci szpitali wszystkie dotychczasowe kontrakty na świadczenie nocnej opieki lekarskiej zawarte z prywatnymi przychodniami wygasły i przejmują je publiczne szpitale. W Lublinie będzie ona realizowana w trzech lecznicach. I to może być dla pacjentów pewna niedogodność, bo dotychczas takich punktów było w Lublinie pięć.


– Zmianie ulegną niektóre adresy punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z założeniami „ustawy sieciowej” będą one zorganizowane w szpitalach zakwalifikowanych do I, II i III poziomu. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do świadczeń udzielanych w stanie nagłym, zagrożenia życia – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Co istotne, punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od teraz mają być niezależne od SOR i zorganizowane w innych pomieszczeniach. Będą prowadzone przez osobny zespół lekarzy i pielęgniarek. Placówki, którym ostatniego dnia września wygasa umowa na udzielanie nocnej i świątecznej opieki medycznej, będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Zmiany dotyczą m.in. Lublina (dotychczas było pięć punktów) i Świdnika (zmiana adresu – dotychczas było NZOZ Analco przy ul Armii Krajowej 23B ).
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Dyżurujący lekarz udziela porad: w szpitalu, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. (EM.K.)

Po zmianach nocną pomoc można uzyskać w:

1. Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Abramowickiej 2 (telefon.81 728 63 70).
2. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, przy ul. Alei Kraśnickiej 100 ( tel. 81 537 40 47).
3. Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 ( tel. 666 595 412).
W Świdniku pomocy udzielą pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bolesława Leśmiana 4 ( tel. 81 751 40 02; 81 751 56 29; 81 751 57 36 oraz 85 105 755 i 885 105 655).