Gigantyczne wyzwanie

Chełmski ratusz ogłosił przetarg na największą inwestycję w dziejach miasta, wartą prawie 200 mln zł. Chodzi m.in. o przebudowę wiaduktu oraz ulic Włodawskiej, Zawadówka, Hrubieszowskiej, Ceramicznej, Lubelskiej, Szpitalnej, alei Armii Krajowej, alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Dotąd to przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Chełma była najdroższą inwestycją realizowaną przez chełmski samorząd. Jej końcowy koszt to 130 566 899 zł (dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyniosło 103 831 552 zł, a udział własny – 26 735 347 zł). Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najkosztowniejszą inwestycją w dziejach miasta będzie „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”, na które chełmski magistrat otrzymał także rekordowo wysokie w historii miasta dofinansowanie – prawie 200 mln zł – z programu „Polski Ład”.

Na realizację tego zadania miasto właśnie ogłosiło przetarg. W ramach planowanego przedsięwzięcia w Chełmie przebudowanych zostanie ok. 9,3 km dróg wojewódzkich i ok. 2,2 km dróg powiatowych oraz infrastruktura techniczna i drogowa, tj. kanalizacja deszczowa, wodna i sanitarna. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zapowiadając przetarg na swoim fejsbukowym profilu, napisał: „To będzie gruba rzecz.

Inwestycja ponad 200 mln złotych”. Gdy wymienił ulice, które będą w ramach zadania przebudowane wielu internatów było pod wrażeniem. Z uwagi na to, że chodzi o główne drogi w mieście, niektórzy już niepokoją się jednak o organizację ruchu w trakcie robót. Projekt zakłada podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 844 (ul. Hrubieszowska, al. Żołnierzy I AWP, al. Armii Krajowej wraz z wiaduktem – w sumie na odcinku ok. 480 m) oraz nr 812 (ul. Włodawska i ul. Zawadówka), które znajdują się na szlaku komunikacyjnym łączącym przeszły terminal intermodalny z przejściami granicznymi w Dorohusku, Zosinie, Hrebennem, Sławatyczach. Ponadto przebudowane zostaną ulice łączące tereny inwestycyjne miasta z terminalem oraz tworzące alternatywny dojazd z Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej do terminala (przez ulice Ceramiczną, Szpitalną i Lubelską od Szpitalnej do ronda Jana Pawła II). Terminal intermodalny, w którym będzie można m.in. przeładowywać kontenery z wagonów na ciężarówki i odwrotnie, ma powstać przy ul. Wschodniej, przy linii kolejowej nr 7 i linii kolejowej szerokotorowej nr 63 w bezpośrednim sąsiedztwie krajowej „dwunastki”. Jego budowa finansowana ma być przez Agencję Rozwoju Przemysłu. (mo)