Gimnazjalny stres

W środę 19 kwietnia rozpocznie się egzamin gimnazjalny. Potrwa do 21 kwietnia br.


Uczniowie trzecich klas gimnazjów zasiądą do egzaminu zaraz po świętach wielkanocnych. 19 kwietnia o godzinie 9.00 napiszą testy z historii i wiedzy o społeczeństwie, a o godz. 11.00 – test z języka polskiego. W czwartek, 20 kwietnia czeka ich część matematyczno-przyrodnicza. W pierwszej kolejności zajmą się przyrodą, o od godz. 11.00 będą rozwiązywać zadania z matematyki. Piątek 21 kwietnia to ostatni dzień egzaminu – poświęcony będzie językowi obcemu. Poziom podstawowy: od 9.00 a od 11.00 poziom rozszerzony.
We wszystkich dniach egzaminu pierwsza część trwa 60 minut (test), a druga 90 minut (test + zadania otwarte). Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie można go nie zdać, bo nie jest określony minimalny wynik. Im więcej punktów zdobędzie zdający, tym większe są jego szanse na dostanie się do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie mogli go z przyczyn losowych napisać w terminie kwietniowym, jest wyznaczony na 1, 2 i 5 czerwca. Wyniki poznamy 16 czerwca. W ubiegłym roku szkolnym 2015/2016 średni wynik egzaminów uzyskany w gimnazjach publicznych i niepublicznych w gminie Lublin wynosił: język polski – 77 %; historia i WOS – 63%; matematyka – 57 %; przedmioty przyrodnicze – 58%, język angielski poziom podstawowy – 75 %. język angielski poziom rozszerzony – 58 %. To lepsze wyniki niż średnia ogólnopolska, która wynosiła w 2016 roku odpowiednio: 69, 56, 49, 51, 64, 45 %. (EM.K)