Gimnazjum z Sawina w czołówce

Zespół Szkół w Sawinie po raz kolejny pokazał, na jak wysokim poziomie kształci. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego dały szkole pierwsze miejsce wśród wszystkich gminnych gimnazjów podlegających Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Wyniki egzaminu z matematyki były z kolei najlepsze w powiecie chełmskim.

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne poszły wyjątkowo dobrze uczniom z Sawina. Ich wyników mogą pozazdrościć im koledzy z innych, gminnych placówek. Ogromny sukces uczniowie odnieśli z języka polskiego, zdobywając średnio aż 82 proc. Dzięki tak wysokiemu wynikowi zajęli pierwsze miejsce wśród wszystkich gimnazjów, które podlegają Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (a są to placówki z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego). Sawińscy uczniowie uzyskali średnio 26 punktów na 32 możliwe do zdobycia. Ale nie zabrakło uczniów, którzy odpowiedzieli bezbłędnie na wszystkie pytania. To Jakub Gil, Emilia Jakubowicz, Urszula Jeziorna, Sylwester Steć, Wanesa Wojtowicz. Do egzaminu uczniów przygotowywały Jolanta Greguła i Anna Greguła.
– Nigdy w historii pisania egzaminu gimnazjalnego nasza szkoła nie miała – w kategorii gminnych placówek – takiego wyniku – cieszy się Grzegorz Świca, dyrektor ZS w Sawinie. – To zasługa ciężkiej pracy nauczycieli i uczniów oraz indywidualnego podejścia do nauczania i motywowania każdego ucznia.
Bardzo dobrze poszedł też uczniom egzamin z matematyki. Na 15 gmin z powiatu chełmskiego Sawin z wynikiem 52 proc. również zajął pierwsze miejsce. Nie mogą też narzekać na wyniki z przedmiotów przyrodniczych. 56 proc., które zdobyli, również uplasowało ich na pierwszym miejscu (ex aequo z miastem Rejowiec Fabryczny) wśród szkół w powiecie chełmskim. Uczniów przygotowywali: Maria Rusin, Danuta Zagajewska, Marzena Steć-Paszuk, Sławomir Korpysz, Halina Smyk.
Pod opieką Huberta Wicińskiego uczniowie dobrze napisali też test z historii i wiedzy o społeczeństwie (63 proc.), zajmując wspólnie z Siedliszczem drugie miejsce w powiecie. Podobnie dobrze poszło im z języków obcych (61 proc. angielski podstawowy i 41 proc. rozszerzony oraz 51 proc. niemiecki). Jeden z uczniów, Szymon Dmitruk, otrzymał 100 proc. z języka angielskiego. Uczniów przygotowywały Magdalena Dudek-Mazurek, Joanna Skorupa (język angielski) oraz Dorota Podściańska (język niemiecki).
Wśród gimnazjalistów z Sawina nie brakuje wyróżniających się uczniów, których wyniki z trzech części (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej) są ponadprzeciętne. Należą do nich: Adrianna Zając (183 pkt.), Gabriela Wacewicz (181 pkt), Szymon Dmitruk (180 pkt.), Karol Fajks i Rafał Seredowski (173 pkt.), Jakub Gil (165 pkt.), Karolina Demczuk i Urszula Jeziorna (163 pkt.), Wanesa Wojtowicz (159 pkt.), Jacek Białas (158 pkt.), Marcin Kowalczuk (153 pkt.), Karolina Krzeszczyk (151 pkt.).  (bf)